Podnikatelia pozor — termín pre eKasu sa blíži

Podnikatelia pozor — termín pre eKasu sa blíži

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice určuje všetkým podnikateľom povinnosť používať elektronické pokladnice kompatibilné s eKasa najneskôr od 31.12.2019. Ak ste si ešte túto povinnosť nesplnili, prinášame vám krátky prehľad toho, aké výhody vám to prinesie v praxi.

Novinky na pokladničnom doklade eKasa

Ekasa nie je len o povinnostiach podnikateľov. Prinesie vám to viaceré výhody. Zaujímavé sú napríklad novinky na pokladničnom doklade. Po novom bude obsahovať:

  • Unikátny identifikátor dokladu (UID) v podobe číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme čitateľného QR kódu. S jeho pomocou budete môcť overiť pravosť pokladničného dokladu.
  • Kód pokladnice eKasa klient (KP), ktorý prideľuje daňový úrad.
  • Overovací kód podnikateľa — tento vyhotovuje eKasa v čase vystavenia dokladu.

Pre prípad výpadku internetového pripojenia bude zároveň na doklade zobrazený text OFF-LINE DOKLAD.

Pre uľahčenie evidencie predaja je možné, aby doklad obsahoval aj iné údaje, ako napríklad unikátny identifikátor kupujúceho, identifikátor predávajúceho a podobne. Výhodou je tiež možnosť zasielania dokladu o kúpe v elektronickej podobe.

Elektronická registračná pokladnica

Každá moderná elektronická registračná pokladnica má iné parametre. Pri jej výbere by ste preto mali prihliadať na funkcie, ktoré potrebujete využívať. Vzhľadom na požiadavky zákona je najdôležitejšou funkciou možnosť pripojenia na internet. To môže byť riešené pomocou ethernet kábla alebo SIM karty.

Pri výbere zvažujte aj iné faktory. Napríklad možnosť používania pre stále alebo mobilné prevádzky, možnosť platby kartou, pripojenia na tlačiareň, digitálna váha a podobne. Mali by ste vopred vedieť, aký je odhadovaný počet predávaných položiek. Pre prevádzky s potravinovým tovarom je výhodou, ak má elektronická registračná pokladnica možnosť akceptácie stravných lístkov alebo iných poukážok.

Živnosť alebo s.r.o.

Ak ste ešte len na začiatku podnikania, máme pre vás aj krátky prehľad výhod a nevýhod dvoch najčastejšie používaných právnych foriem na Slovensku. Tento prehľad vám pomôže s rozhodovaním, či je pre vás vhodnejšia živnosť alebo s.r.o.

Výhody živnosti:

  • Rýchlejšie a jednoduchšie založenie.
  • Sloboda vo voľbe spôsobu vedenia účtovníctva.
  • Možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov.
  • Prístup k podielu na zisku kedykoľvek počas roka.
  • Oslobodenie od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne v prvom roku podnikania.

Výhody s.r.o.:

  • Spoločníci v s.r.o. ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu základného imania.
  • Nižšie odvodové zaťaženie.