„Náš spoločný život so zdravým srdcom.“

„Náš spoločný život so zdravým srdcom.“

Spoločný projekt MOST – Spolu chránime vaše srdcia vznikol v roku 2017
– Je to unikátna platforma, ktorá spojila doterajšie úspešné aktivity subjektov:
– Slovenská nadácia srdca s projektom MOST;
– aktivity a pacientsku základňu občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce,
– odbornú záštitu Slovenskej kardiologickej spoločnosti
-Projekt bol komunikovaný pod logom zlučujúcim všetky projekty a organizácie

PREČO?
– Spoločný projekt vytvára odbornú záštitu najsilnejších autorít z odbornej oblasti – MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC., Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC., Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., PhDr. Pavla Nôtová, PhD., MUDr. Viera Illiková, PhD., MUDr. Jana Bendová, PhD.
– Ale zároveň je aj silným spojením aktívnych a reálnych pacientov i rodinných príslušníkov, ktorí sú podporení „pacientskymi“ prezidentmi združení – Ing. Peter Kollárik, Mgr. Vlasta Pagáčová, Mgr. Viera Makovníková
A takto spoločne sme silnejší a zároveň si chránime spoločne naše srdcia

Viac na http://www.tvojesrdce.sk/ a http://www.presrdce.eu/