LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA JE SPUSTENÁ!

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA JE SPUSTENÁ!

Duševné zdravie musí byť rovné fyzickému zdraviu

Bezplatná telefonická Linka dôvery Nezábudka je po 13 rokoch opäť v prevádzke. Radostnú informáciu potvrdil riaditeľ občianskeho združenia Liga za duševné zdravie Martin Knut.

Kvôli nedostatku finančných prostriedkov bola činnosť jedinej 24-hodinovej bezplatnej linky dôvery od polovice roku 2006 pozastavená. Po 13 rokoch sa ju vďaka finančnej pomoci zo strany verejnosti i štátu podarilo opäť úspešne spustiť. V prevádzke je od júla na telefónnom čísle 0800 800 566.

Na nezáujem o problematiku duševného zdravia upozornila Liga aj v  minuloročnej jesennej kampani Vyliečme nezáujem. Cieľom kampane bolo vzbudiť opak, a to záujem o neutešený stav psychiatrie a duševného zdravia na Slovensku a na nutnosť celkovej reformy.

Súčasťou kampane bola i celonárodná zbierka Dni nezábudiek, prostredníctvom ktorej chcela Liga získať peniaze aj na prevádzku 24-hodinovej linky Nezábudka. Do zbierky sa zapojilo 1970 dobrovoľníkov v 53 mestách na Slovensku. Počas kampane prispela verejnosť celkovou sumou 46 122,35 €. Z  vyzbieraných peňazí využijú regionálne združenia 21 119,19 € na prevádzkovanie rôznych skupinových terapií pre členov združenia, edukatívne prednášky pre rodinných príslušníkov, arteterapeutické aktivity, ale aj na organizovanie športových či kultúrnych aktivít, ktoré sú pre duševné zdravie taktiež dôležité. Suma sa však použije aj na nutné výdavky ako prevádzka združení či nájom. Na Linku dôvery Nezábudka tak pripadlo 25 003,16 €.

Náklady na jej ročnú prevádzku sa pritom pohybujú na úrovni 100 000 €.

“Obrátili sme sa preto na Úrad vlády, konkrétne na premiéra s otvoreným listom, kde sme mu vysvetlili už takmer pandemický stav duševných porúch na Slovensku. Na naše prekvapenie nás pozval za spoločný stôl a výsledkom rokovania bol dar z rezervy premiéra v hodnote 80 000 € na zriadenie Linky dôvery Nezábudka. Bola to pre nás po dlhých rokoch odmietania veľká satisfakcia. Partnerom v technickom zabezpečení Linky sa stal Slovak Telekom, a.s.,” hovorí Knut.

Počas fungovania Linky dôvery Nezábudka klesol na Slovensku počet samovrážd cca o 10% (pokles zo 753 samovrážd v r. 2003 na 676, resp. 679 v nasledujúcich rokoch).

“Sme radi, že na Slovensku vzniká telefonická linka dôvery s nepretržitou službou. Predpokladáme, že ju budú využívať ľudia v krízovej situácii, ktorí sa akútne potrebujú zorientovať v tom, čo majú robiť a kam ísť. Sú to vzťahové problémy doma či na pracovisku, ale aj problémy psychického charakteru a mnohé iné. My nikoho liečiť nemôžeme a nebudeme, ale pokiaľ človek v mizérii od nás dostane pohotovo a bezbariérovo informáciu, kam sa obrátiť, prípadne sa dokáže ukľudniť a zorientovať v tom, čo má robiť, budeme to považovať za naplnenie zmyslu našej práce,” vysvetlil Libor Klenovský, riaditeľ Linky dôvery Nezábudka.

Trochu z histórie
Linka dôvery Nezábudka bola službou pre širokú verejnosť. Slúžila ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze a potrebovali odbornú pomoc. Výnimočnosť Linky dôvery Nezábudka – telefonickej poradenskej linky – spočívala hlavne v jej celoslovenskej pôsobnosti. Linka pomáhala pri riešení krízových situácií  24 hodín denne. Na číslo bolo možné telefonovať z celého územia Slovenska za zvýhodnenú cenu.
V roku 2005 bolo uskutočnených takmer 8 500 hovorov. Linka okrem možnosti telefonickej konzultácie a poradenstva poskytovala aj možnosť zistiť ďalšie formy pomoci. V poslednom roku existencie Linky dôvery Nezábudka odborní poradcovia telefonickej intervencie sprostredkovali kontakty na sieť psychiatrov a psychológov pre 2 493 respondentov.

Ak by sme len polovičný počet zachránených životov považovali za zásluhu rozšírenia činnosti Linky dôvery Nezábudka na 24 hodín denne (35 zachránených životov), pričom Linka mala určite podiel na prevencii samovrážd už aj predtým, tak by sa na jeden zachránený život vynaložilo v tom čase cca 57 000.-Sk.

Aké služby verejnosti Linka poskytuje
•    emočnú podporu v psychickej kríze
•    pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii
•    informácie, ktoré vám pomôžu nájsť východisko
•    kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti problematiky psychického zdravia
•    kvalifikované odpovede na otázky z oboru psychológie a psychiatrie

O Lige za duševné zdravie
Liga za duševné zdravie na Slovensku už 19 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Ten najhorší stav je nezáujem. Nezáujem verejnosti, ale aj inštitúcií o duševné zdravie, o ľudí, ktorí trpia duševnými problémami. Súčasťou kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa získané financie mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba.

Viac informácií:
www.vyliecmenezáujem.sk
www.dusevnezdravie.sk
https://sk-sk.facebook.com/ligazadusevnezdravie