Výdavky na obed pravidelne stúpajú. Za obed sme si už v minulom roku priplatili o 0,20 € viac

Výdavky na obed pravidelne stúpajú. Za obed sme si už v minulom roku priplatili o 0,20 € viac

Za dobrý obed sme ochotní zaplatiť viac. Slováci v roku 2018 minuli na obedy denne v priemere 5,80 €, čo je o 0,20 € viac, ako zaplatili v predchádzajúcom roku. Dáta vychádzajú z Ticket Restaurant® card indexu, ktorý je vytvorený z reálnych útrat zamestnancov za obedy v reštauráciách, uhradených najrozšírenejšou stravovacou kartou Ticket Restaurant®. Ako rástli priemerné útraty za obed v regiónoch?

Najdrahšie obedujú ľudia v Trnavskom kraji
Zaujímavý je fakt, že slovenskému hlavnému mestu, kde sú v priemere najvyššie platy (1 336 €), nepatrí prvá ani druhá priečka v priemerných útratách za obed. Prvenstvo prislúcha Trnavskému kraju, kde boli výdavky na obed najvyššie, a to 6,56 €, zatiaľ čo priemerná mzda je tu na tretej najvyššej pozícii (981 €). V predchádzajúcom období zaplatili najviac za obedy v Nitrianskom kraji, v roku 2018 mu však patrí druhé miesto s priemernou cenou za obed 6,47 €. Najmenej za obed zaplatia ľudia v Prešovskom kraji (5 €), kde sú aj najnižšie priemerné platy v rámci slovenských regiónov (841 €).
Sumy vychádzajú z reálnych útrat zamestnancov v pracovnom čase a v čase obeda formou najrozšírenejšej stravovacej karty Ticket Restaurant®, pričom v cenách sú zarátané vždy celé útraty za jedlo, občerstvenie alebo kávu.

Slováci minú za obed v priemere viac ako Česi

Rok 2018 skončil podľa mzdového portálu minimalnamzda.sk na čísle 1 013 €, v susednej Českej republike to bolo 1 141 €. Náklady na stravovanie sú pritom na Slovensku vyššie. Kým v Bratislave stál v poslednom kvartáli minulého roka obed v priemere 5,62 €, v Prahe to bolo 5,20 €. V českom hlavnom meste pritom utrácajú ľudia za obedy najviac a zároveň tu výdavky na obedy aj najrýchlejšie rastú. Pražania od začiatku roka zvýšili priemernú útratu za obed o 5,6 %, v Brne dokonca o 5,7 %. Vo zvyšku krajiny rastú náklady pomalšie, celorepublikový priemer je 4,4 %. Aj medzi najlacnejšími krajmi je však rozdiel v prospech Českej republiky.

Za kvalitu jedla sú Slováci ochotní priplatiť
Hodnota stravného by sa mala zvýšiť zo súčasných 4,80 € na 5,10 € za každý deň v prípade pracovnej cesty v dĺžke 5 až 12 hodín. Minimálna hodnota stravných lístkov by sa teda mala pravdepodobne od začiatku júna zvýšiť z 3,60 € na 3,83 €. Zvýšenie navrhuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR na základe zvýšenia cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Zvýšené útraty za obed sú aj jasným ukazovateľom, že Slovákom záleží na kvalite jedla, za ktorú sú ochotní si priplatiť. Dokazujú to aj výsledky pravidelného prieskumu Edenred FOOD barometer, kde sa ukázalo, že pre takmer 40 % Slovákov je výber zdravej a vyváženej stravy počas dňa veľmi dôležitý. „Dnes sú spotrebitelia náročnejší, čo sa týka stravovania, a hľadajú niečo viac ako iba výhodnú kúpu. Aj keď cena hrá stále dôležitú úlohu, na prvé miesto kladú kvalitu. Čím ďalej, tým viac sa u nás prejavuje aj lokálpatriotizmus. Z prieskumu vychádza, že až 39 % Slovákov uprednostňuje lokálne a sezónne jedlá,“ uvádza Jana Caltíková, marketingová manažérka spoločnosti Edenred Slovakia. „Z výsledkov taktiež vyplýva, že takmer polovica očakáva od svojich zamestnávateľov ochotu podieľať sa na zdravom životnom štýle a na príjme zdravého kvalitného jedla, pričom ide o kompletné jedlo, nutrične vyvážené, na rozdiel napríklad od Rakúska či Francúzska, kde sa konzumujú vo veľkej miere sendviče.“ Prieskum FOOD barometer realizovala spoločnosť Edenred za rok 2018 na počte 25 428 respondentov z 8 európskych krajín. Z celkového počtu bolo zastúpených 2 351 Slovákov. Barometer je súčasťou európskeho projektu FOOD, do ktorého sa v roku 2011 zapojila aj spoločnosť Edenred Slovakia. Cieľom projektu je boj proti obezite, podpora vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.

Na rast cien reagujú už viaceré slovenské firmy
Vývoj na čoraz rýchlejšie sa meniacom pracovnom trhu naznačuje, že v bitke o talentovaných zamestnancov už nestačia tradičné balíčky benefitov. Keďže minimálne stravné je ďaleko od priemerných cien za obed, inteligentné spoločnosti sa obracajú na možnosti, ktoré znižujú náklady a poskytujú lepšie výhody ich pracovníkom. „Mnoho spoločností dnes rieši otázku, ako udržať talenty a ušetriť energiu a náklady na nábor nových. Podľa prieskumu stojí získanie 1 nového zamestnanca priemerne 1 093 €, čo je záťaž pre každý rozpočet. Stále viac zamestnávateľov povyšuje stravovanie na benefit a motivuje zamestnancov vyššou nominálnou hodnotou stravovacích poukážok. Dnes už mnohí ponúkajú poukážky v hodnote vyššej ako 5 €,“ hovorí J. Caltíková.
Hnacím motorom zamestnancov v každom životnom cykle sú rozdielne hodnoty, no stále platí, že to, čo ich robí najviac spokojnými, je finančné ohodnotenie spolu s uznaním a motiváciou. V prieskume to uviedlo až 99 % Slovákov.