Tatry – turistický sprievodca

Tatry – turistický sprievodca

Viac ako 500 fotografií, máp, obrazov a ilustrácií dopĺňa obraz Tatier, v takejto podobe ešte nespracovaný. Nový ilustrovaný turistický sprievodca Tatry predstavuje najkrajšie slovenské hory naozaj  tak ako ich nepoznáte. Množstvo ilustračného materiálu v spojení s pútavým textom a zaujímavou grafikou zaujme nielen stálych návštevníkov Tatier, ale aj tých, ktorí ich len začínajú objavovať.

Kniha je logicky členená na Východné a Západné Tatry a jej súčasťou sú kapitoly o histórii, prírode, kultúre a turistike. Nechýbajú ani tipy na pešie túry, cyklotúry a praktické informácie.

Môžete si pozrieť Tatry na mape, kapitola To najlepšie v Tatrách ponúka najkrajšie štíty, doliny, najkrajšie východiská túr. Prečítate si o typickej prírode Tatier, o ich dejinách aj tipoch na kultúru a voľný čas.

„Tatranský región považujú mnohí domáci a tiež zahraniční turisti za najkrajší „kút“ Slovenska. Tatry skutočne vynikajú nielen v porovnaní s inými slovenskými pohoriami, ale i v širšom európskom kontexte,“ píše v úvode knihy Tatry autor Juraj Kucharík.

Len pre zaujímavosť, slovenská časť Tatier má 610 km2, čo sú približne štyri pätiny ich celej rozlohy. Ich menšia časť zasahuje do susedného Poľska. Územie slovenskej časti zodpovedá približne 1,7-násobku rozlohy Bratislavy či 1,2-násobku rozlohy Prahy. Je pozoruhodné, že na takomto pomerne malom území sa sústredí taká výnimočná, rozdielna a pestrá koncentrácia prírodných krás, ako sú vysoké štíty, ľadovcové doliny, vodopády, plesá, bohatá kvetena či divo žijúca zver, obývajúca pohorie od ľadových čias.

V roku 2018 vyšiel v tejto edícii sprievodca Spiš s podtitulom Slovenský raj, Levoča, Kežmarok. „Vtedy bolo mojím pôvodným zámerom vydať turistického sprievodcu s titulom Vysoké Tatry a Spiš, čím som chcel apelovať na to, že práve Vysoké Tatry historicky spadali do spišského regiónu. Množstvo prírodných a kultúrnych krás v takomto územnom vymedzení sa však až priveľmi začalo nabaľovať. Editor preto prišiel s návrhom vydať Vysoké Tatry ako voľné pokračovanie v podobe titulu Tatry spolu s Belianskymi a Západnými Tatrami. Takto pripraveného sprievodcu držíte práve v rukách…“  vysvetľuje J.Kucharík.

Milan Buno, literárny publicista