Múdrosti našich predkov, ktoré prežili stáročia

Múdrosti našich predkov, ktoré prežili stáročia

„Pranostiky patria do zlatého pokladu každého národa a keď sa spoja s poveternostnými zaujímavosťami modernej doby, vznikne dielo, v ktorom si každý čitateľ nájde niečo, čo ho zaujme, zabaví i poučí, a to každý deň v roku,“ približuje významný meteorológ Peter Jurčovič svoju takmer 450-stranovú knihu Slovenské pranostiky na celý rok. Nielenže v nej spracúva, ale aj vysvetľuje vznik pranostík viažucich sa k jednotlivým dňom roka.

Knihu rozdelil na jednotlivé mesiace a v rámci nich deň za dňom ku každému dátumu: kto oslavuje meniny, kto je patrónom daného dňa a aký historický, či etymologický pôvod má dané meno.
Nasledujú pranostiky viažuce sa k danému dátumu, vysvetlenie a autor navyše pripojil aj množstvo zaujímavostí o mimoriadnych prírodných javoch, výčinoch počasia a teplotných či zrážkových rekordoch nielen na území Slovenska.
Nechýbajú ani Rekordy dňa, celý mesiac v zaujímavých číslach a faktoch. Posledná kapitola rozoberá pohyblivé sviatky od Veľkej noci, cez fašiangy, pôstne obdobie, až po krížové dni a advent.

Pranostika je podľa Petra Jurčoviča veľmi múdra časť ľudovej slovesnosti a aj dnes má čo povedať modernému človeku. „To, že naši predkovia, či už na poli alebo na univerzitách, si občas mylne vysvetľovali niektoré javy v počasí a nesprávne z toho prognózovali budúci vývoj počasia, nič nemení na vysokej hodnote toho, čo nám tu zanechali,“ vysvetľuje autor knihy Slovenské pranostiky na celý rok.
„Pranostiky svedčia o vysokej odbornej úrovni svojej doby. Mnohé stratili svoju kvalitu napríklad zmenou kalendára, prenesením do iného prostredia z jednej krajiny do druhej alebo sa jednoducho storočiami menilo podnebie. Niektoré, samozrejme, ostali len na úrovni mágie a aj viera v nadprirodzené sily urobila svoje.“

Mimochodom, to, že sa ľudia odjakživa zaujímali o počasie, potvrdzujú najstaršie dôkazy. Napríklad aj v epose o Gilgamešovi nájdeme správy, že starí Sumeri sledovali prejavy počasia. Najstaršie záznamy sú z obdobia asi 2000 rokov pred n. l. Babylonskí Chaldejci boli spoľahliví vykladači počasia. Najstaršie pranostiky sa nachádzajú v Homérovej Odysei, v Hesiodovej Teogónii, v Teofrastovom spise O znameniach vetra. Prekvapuje veľká podobnosť týchto prapranostík s našimi slovenskými.

Pranostiky sa zapisovali do kalendárov, a keďže v cirkevnom kalendári nemali všetky dni svojho patróna, zvláštne javy v počasí sa spájali so svätým, ktorý bol v kalendári najbližšie. Preto sa na presnosť pranostík treba aj z tohto hľadiska pozerať s určitou zhovievavosťou. Ľudia dodnes milujú pranostiky a ani odborníci by ich nemali nechať zapadnúť prachom.

Slovenské pranostiky na každý deň prináša
Knižný kompas – vaša cesta ku knihám.

RNDr. Peter Jurčovič je  slovenský meteorológ, ktorý 17 rokov pracoval v Hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Na televíznych obrazovkách sa objavuje už od roku 1977. V roku 1995 založil Infomet, prvú súkromnú meteorologickú firmu na Slovensku. Zostavuje a moderuje predpovede pre televízne a rozhlasové stanice, ale aj pre dopravné, poľnohospodárske  a energetické spoločnosti.

Milan Buno, literárny publicista