4 spôsoby na zlepšenie pracovného prostredia

4 spôsoby na zlepšenie pracovného prostredia

Fioodor Michajlovič Dostojevskij tvrdil, že „Ten, kto zvláda sivú každodennosť je hrdina.“ A určite je na tom kus pravdy, pretože vyrovnať sa vo svojom živote aj s menej príjemnými situáciami, ktorých nie je málo, je pre telo a organizmus náročné. Inak tomu nie je ani na pracovisku.

Šťastie v tom, čo robíte je založené na mnohých aspektoch a môže sa líšiť od jedného zamestnanca k druhému: dobrý šéf, stimulovanie projektov, uznanie a odmena, stabilita práce alebo príjemná atmosféra. O splnenie všetkých podmienok, kam patria aj pravidelné školenia BOZP, sa starajú zamestnávatelia, no môžete svojou troškou prispieť aj vy.

Nemajte strach z emócií
Ukázať, že ste rovnako ľudský ako všetci ostatní, zlepší pracovné prostredie, pretože budete vo väčšej miere spojení so svojimi kolegami.  Prekročíte viaceré hranice a budete sa cítiť v kolektíve lepšie.

Používajte správne pomôcky
K jednej z nich neodmysliteľne patrí aj kreslo, na ktorom sedíte. Sedavé zamestnanie nie je ideálne a už 30 minút v tejto polohe je pre chrbticu pomerne veľkým rizikom. Pre tých, ktorí to musia v práci a za počítačom vydržať viac ako 7 hodín, to platí dvojnásobne.

TIP: Vyberte si kancelársku stoličku, ktorá má pevnú konštrukciu, správne tvary a vydrží to s vami v práci niekoľko rokov. Tak, aby zároveň mala aj chrbtica v tejto polohe dokonalú oporu!

Dodržujte stanovený režim
Týka sa to bezpečnosti a ochrany vášho zdravia pri práci, ktorá sa zaisťuje častými školeniami a absolvovaním kurzov prvej pomoci. Normy, poriadok a organizácia majú svoj zmysel a pre ich zavedenie mal vždy niekto dobrý dôvod! Zodpovedný a uvedomelý prístup v práci, ale aj živote ešte predsa nikomu neublížil.

Zlepšite klímu
Aj keď to nie je vždy tak celkom jednoduché, niektoré druhy povolaní sú na výkon naozaj náročné. Veľmi dobre vám v celej vašej snahe dosiahnuť viac môže pomôcť čerstvý vzduch, viac svetla a pitný režim.
Niekto si môže pomôcť kvetmi, ktoré atmosféru určite prečistia. Iný si zasa pomôžu motivačnými citátmi v blízkosti pracovného stola. Dôležité predsa je, aby ste sa cítili dobre a zvládli splniť všetky úlohy načas. Tieto veci vám v tom umožnia.