FENOMÉN PRÁZDNEJ CHLADNIČKY

FENOMÉN PRÁZDNEJ CHLADNIČKY

AŽ TRI ŠTVRTINY SLOVÁKOV POVAŽUJÚ CHLADNIČKOVÚ SLEPOTU ZA PROBLÉM

Čo sa týka varenia, sú Slováci stále tradiční. Nechodia často do reštaurácií a ak sa dá, radšej sa najedia doma. Varenie je pre nich radosť, aj starosť. Viac ako polovica Slovákov* vníma varenie ako potešenie, relax či čas strávený s rodinou a priateľmi. Radi by aj varili viac, avšak najčastejšími dôvodmi, prečo tak nerobia, sú nedostatok času a inšpirácie. Do veľkej miery je príčinou aj chladničková slepota, ktorú pravidelne zažívajú až dve tretiny Slovákov.  Aj tá je zasa jednou z príčin nadmerného plytvania potravinami, ktoré Slovákov trápi a radi by sa k nemu postavili zodpovednejšie.

ČO JE CHLADNIČKOVÁ SLEPOTA
Určite to poznáte – prídete k chladničke, otvoríte ju, chvíľu sa do nej pozeráte, a nakoniec z nej nič nevytiahnete. Tento jav má aj svoje pomenovanie:  fenomén prázdnej chladničky alebo chladničková slepota. Trefne potvrdzuje fakt, že v danú chvíľu slepo prehliadame  potraviny v chladničke a odchádzame od nej s pocitom, že v nej nie je  nič k jedlu. Ďalším „symptómom“ chladničkovej slepoty je nedostatok inšpirácie, čo navariť zo surovín, ktoré v nej nájdeme. Ignorujeme tak množstvo stále kvalitných a dobrých potravín, ktoré by sme mohli skonzumovať a nevyhodiť ich. Namiesto toho chladničku zavrieme a objednáme si radšej jedlo s donáškou, alebo si vybehneme zobrať nejaký fastfood. Tento pocit zažíva až 75 % Slovákov s tým, chladničkovú slepotu považujú za problém, s ktorým by sa radi v budúcnosti vysporiadali.

KTO TRPÍ CHLADNIČKOVOU SLEPOTOU?
Prieskum, ktorý zrealizovala značka Hellmann´s* vo viacerých krajinách sveta, hovorí, že chladničková slepota je vo vyspelých krajinách častým problémom a vedie k zbytočnému plytvaniu potravinami. Pritom väčšina ľudí o tomto fenoméne vôbec nepočula. Na Slovensku je to až 90 % ľudí, ktorí netušia, čo sa skrýva pod pojmom chladničková slepota. Viac ženy (92 %) a starší ľudia (95 %).
Chladnička je priestor, kde uschovávame najmä čerstvé potraviny a práve tie najčastejšie vyhadzujeme do koša. Takmer polovica Slovákov (46 %) ju otvorí denne 2 až 4-krát a dokonca tretina (29 %) až 5 až 6-krát denne. Väčšinou však len na pár sekúnd (88 %). Osem z desiatich Slovákov tvrdí, že vedia vcelku presne povedať, čo v chladničke majú. I napriek tomu tri štvrtiny z nich sa cítia pri pohľade na suroviny v chladničke bezradne a takmer rovnaký počet nevie, čo navariť alebo zjesť, a  nemá žiadnu inšpiráciu, čo z nich pripraviť.

PLYTVÁME NAJMÄ ČERSTVÝMI POTAVINAMI
Podľa analýz Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ročne vyhodíme približne 100 kg potravín na osobu. Z prieskumu značky  Hellmann´s vyplýva, že najčastejšie plytváme čerstvými potravinami a to najmä ovocím, zeleninou, chlebom, salámami a syrmi. Naše hlavné argumenty, prečo vyhadzujeme jedlo sú, že začína páchnuť (82 %) a už nevyzerá pekne (66 %).  Viac ako polovica opýtaných (56 %) nechce dojesť jedlo, pretože je už pár dní otvorené.

AKO NA CHLADNIČKOVÚ SLEPOTU?
I napriek tomu, že približne štvrtina Slovákov nepovažuje chladničkovú slepotu za problém, väčšina ju však ako problém vníma a má k nej viac než zodpovedný prístup. Jeho riešenie môže mať pozitívny dopad nielen na rodinnú peňaženku a zlepšenie stravovacích návykov, ale aj na zníženie plytvania potravinami, výchovu  detí a mladšej generácie.
Potešujúce je aj tvrdenie Slovákov v prieskume, v ktorom dve tretiny (65 %) „sľúbili“, že sa pokúsia venovať väčšiu pozornosť  fenoménu prázdnej chladničky

A ČO POVAŽUJÚ SLOVÁCI ZA NAJÚČINNEJŠIE V BOJI PROTI CHLADNIČKOVEJ SLEPOTE?
•    pred nákupom sa vždy pozrieť  do chladničky, aby vedeli, čo treba nakúpiť (51 %)
•    naplánovať si, čo treba nakúpiť (43 %)
•    vyhnúť sa impulzívnym nákupom a kupovať podľa zoznamu (40 %)
•    ísť na nákupy, iba ak sa minulo všetko jedlo (36 %)
•    nájsť recepty, v ktorých je možné využiť suroviny z chladničky (35 %)
•    zamraziť jedlo pred tým, ako sa pokazí (34 %)
•    pravidelne sledovať, čo sa z potravín využíva a čo zostáva (34 %)
•    usporiadať potraviny v chladničke podľa dátumu spotreby (31 %)
•    darovať jedlo, ktoré neskonzumujú (14 %)

*Zdroj prieskumu: IPSOS prieskum pre Hellmann´s  – február 2019 / online / vzorka: 510 Slovákov