Najlepšie zrealizované podlahy 2018

Najlepšie zrealizované podlahy 2018

Členov Cechu podlahárov Slovenska ocenili za najlepšie realizované podlahy v roku 2018. Profesijné ocenenia sa udelili v štyroch kategóriách.

Cech podlahárov Slovenska vyhlásil pre svojich členov súťaž o najlepšie zrealizované podlahy v roku 2018. Podlahári prihlasovali svoje práce v štyroch kategóriách: drevené parkety, pružné podlahové krytiny, ostatné podlahy a technologicky náročné realizácie.

Víťazov jednotlivých kategórií určili členovia pri príležitosti zasadnutia 19. snemu cechu. „Neustále sa snažíme podporovať kvalitnú prácu našich členov. Súťaž o najlepšie zrealizovanú podlahu považujeme za účinný nástroj rozvoja podlahárskeho remesla u nás. V budúcnosti ju plánujeme rozšíriť aj o hlasovanie verejnosti,“ hovorí Jozef Mokrý, vrchný cechmajster Cechu podlahárov Slovenska.

Ocenenia od profesionálov
V súťaži o Najlepšiu realizáciu oceňujú podlahári prácu svojich kolegov. Členovia cechu hodnotia anonymne podlahárske diela svojich kolegov. Do súťaže sa prihlasujú inšpiratívne realizácie podláh, ktoré sú zaujímavé nielen z estetického hľadiska. Pri ich hodnotení sa prihliada aj na zložitosť technického riešenia.

Predstavujeme najlepšie realizácie podláh v roku 2018 v štyroch kategóriách.

Kategória drevené parkety (veľkoplošné drevené podlahy, masívne drevené parkety, laminátové podlahy)
1.    miesto:    EURO PARKET s.ro., Žilina
Dubové masívne parkety do stromčeka

Kategória pružné podlahové krytiny (PVC, prírodné linoleum, kaučuk, textilné koberce)
1.    miesto:    DOMOS Slovakia, s. r. o., Košice
Hotelový koberec – individuálny dizajn

Kategória ostatné podlahy – (liate podlahy, štrkový koberec, športové povrchy, terasové dosky – decking, obklady stien atď.)
1.    miesto: SYMPARKETT MARTIN, Martin
Terasové dosky cumaru viveiro

Kategória technologicky náročné realizácie
1.    miesto:    Weiser Valerian s.r.o., Michalovce
Obklad schodov – homogénne PVC


www.cechpodlaharov.sk