Spoločný jazyk: 5 znakov zdravej komunikácie vo vzťahu

Spoločný jazyk: 5 znakov zdravej komunikácie vo vzťahu

Často sa hovorí o tom, že vo vzťahoch je základom dokonalej súhry zdravá komunikácia, v ktorej musí nájsť človek správne slová a nikomu nimi neublížiť. Ale pre zdravú komunikáciu vám nestačí sa iba vyhnúť  skrytým a zjavným urážkam. Je to náročné, ale ak chcete dosiahnuť v spoločnom živote porozumenie a posilniť vzťahy, musíte pochopiť, o čom komunikácia je. My vám v tom možno trochu pomôžeme.

Aj keď sa dnes počet ľudí, ktorí vo svojom mobile alebo kvalitnom repasovanom notebooku používajú na komunikáciu e-mail, instagram, Skype alebo Facebook, rapídne zvyšuje, je veľmi dôležité, aby ste sa naučili medzi sebou fungovať aj inak. A my veríme, že týchto 5 dôvodov vás v tom utvrdí.

1. Osobné rozhovory
Samozrejme, nie všetka komunikácia s partnerom by mala byť výlučne osobná. Ale odloženie dôležitého rozhovoru alebo kontroverznej témy, nebude pre zdravý vzťah dobrým začiatkom. V reálnom rozhovore si môžete okamžite všimnúť, že si partner nesprávne vyložil vaše slová a presvedčiť ho o opaku, prípadne uviesť všetko na správnu mieru. Navyše tvárou v tvár budete k sebe, úprimnejší, jemnejší a úctivejší. Takže, ak ste si na našli na flirt zoznamke ideálneho partnera, dodržujte v spoločnom zväzku toto dôležité pravidlo.

2.  Vzájomné porozumenie
Ďalšie pravidlo, ktoré platí pre akýkoľvek spor, ale vo vzťahoch je ho obzvlášť ťažké dodržiavať a sledovať. Konštruktívny dialóg nie je iba o tom, kto má na vec správny pohľad a kto nie. Ide o to, že každý zdieľate svoj názor a nájdete riešenie, ktoré bude vyhovovať obom. V podmienkach zdravej komunikácie pomáhajú konflikty vzťahy medzi partnermi lepšie pochopiť a nie ich ničiť. Je to hnacia sila, nie prekážka.

3. Pokúste sa navzájom neodsudzovať
Zdravá komunikácia je, keď sú obaja účastníci pokojní a pripravení si vypočuť názor, ktorý sa zásadne nezhoduje s ich vlastným. Nezačínajú sa správať agresívne len preto, že so sebou navzájom nesúhlasia. Neodsudzujú a neobviňujú partnera.

Časom sa potom môže stať, že aj tie neškodné drobnosti začneme skrývať, pretože druhá polovica vždy všetko príjme s negatívnou reakciou.

4. Ste otvorení a úprimní
Trvá to dlho, kým si dôveru niekoho druhého len tak získame. V začiatkoch vám v tom môže pomôcť nastavenie si správnych vzorcov správania, ktoré by mali byť základnou výbavou každého slušného človeka.
Rozprávajte o svojich emóciách, vysvetlite si navzájom svoje obavy, najmä ak ovplyvňujú vaše reakcie. V každom vzťahu je predsa zdravá komunikácia založená na predpoklade, že obaja účastníci sú navzájom čestní a otvorení.

5. Emócie pod kontrolou
Aj vo vzťahu si často musíme vykonzultovať dôležité veci. Ide ale o emócie, ktoré nás niekedy doslova ovládajú. Preto je ďalším znamením zdravej komunikácie – schopnosť oddeliť to podstatné od svojich pocitov.
Aby ste to dosiahli, musíte vedome prejsť k dialógu. A ak máte pocit, že atmosféra sa zahrieva a môžete povedať niečo, čo by ste neskôr ľutovali, je lepšie prerušiť rozhovor a vrátiť sa k nemu neskôr. Vyhnúť sa impulzívnym reakciám – je jedno z najdôležitejších pravidiel dlhého, silného a úctivého vzťahu.