Šikovným patrí svet a osobám, ktoré ovládajú cudzí jazyk tie najlepšie pracovné pozície

Šikovným patrí svet a osobám, ktoré ovládajú cudzí jazyk tie najlepšie pracovné pozície

Ľudským jazykom rozumieme zložitý systém kódov označujúcich objekty, znaky, akcie alebo vzťahy, ktoré majú funkciu prenosu informácií a ich zavedenie do rôznych systémov. Všetky tieto znaky sú charakteristické len pre ľudský jazyk. Tento systém kódov nás vedie k abstraktnému mysleniu, k formovaniu nášho vedomia a fungovaniu celej spoločnosti.

Je to univerzálny systém, ktorý má svoje charakteristické podoby, a aby sme ho dokonale pochopili musíme sa ho naučiť ovládať a porozumieť mu aj v inej ako materinskej reči. To už však nie je pre všetkých tak samozrejmé a jednoduché. V rámci medzinárodného obchodu, otvorených hraníc a celosvetového prepojenia internetom, sa ale musíme prispôsobiť a vo svojom vlastnom záujme sa cudzí jazyk naučiť ovládať.
Všetky lepšie platené pracovné pozície sú predsa obsadené ľuďmi, ktorí majú cudzí jazyk v malíčku. Ak by ste k nim chceli patriť aj vy, odporúčame vám zvážiť výber jazykového pobytu v zahraničí, vďaka ktorému sa vám podarí osvojiť si cudzojazyčné vedomosti veľmi jednoducho a aj pomerne rýchlo.

80 % svetových informácií je v angličtine
Približne miliarda ľudí na tejto planéte alebo 20 % svetovej populácie hovorí po anglicky. Angličtina je nevyhnutná pre medzinárodnú komunikáciu. Je to jazyk politiky, diplomacie, obchodu, vedy, športu.

Dokonca až 80 % svetových informácií je uložených a spracovaných v angličtine, takže potreba sa týmto smerom vzdelávať je naozaj veľká. Navyše sa vďaka dobrej znalosti jazyka uplatníte aj v dobre platených profesiách a spoznáte pritom celý svet.

Prekladateľ/ka
Potreba profesie prekladateľa vznikla súčasne s formovaním národných jazykov. Rozvoj ekonomických vzťahov vyžadoval porozumenie medzi zástupcami rôznych národov, preto ľudia, ktorí dobre hovorili a hovoria  inými jazykmi, boli veľmi cenení.

Aj dnes ide o mimoriadne zložité, často žiadané povolanie špeciálneho charakteru. Potrebujete bohatú slovnú zásobu, dobré komunikačné schopnosti a schopnosť promptne reagovať. Pripravte sa ale aj na veľký duševný stres, pretože počúvanie a rozprávanie v synchronizácii je neuveriteľne ťažké.

Často je potrebné hovoriť bez prestávok, rýchlo, bez zaostávania za rečníkom, čo je ťažká jazyková úloha. Preklad by mal byť aj čo najpresnejší a takmer doslovný. Občas teda nebude na škodu, ak si doprajete kvalitnú BIO čokoládu a príjemný relax. V každom prípade je to veľmi žiadaná pracovná pozícia, vďaka ktorej sa určite neraz dostanete aj za hranice nášho štátu a spoznáte svet.

Web Designer
Relatívne mladá profesia, v rovnakom veku ako prvý webový prehliadač. Web dizajnéri vytvárajú webové stránky: vyvíjajú grafické koncepty a webové aplikácie; prichádzajú s originálnymi logami, bannermi a  ikonami, spracovávajú fotografie.

Web dizajnéri pracujú vo veľkých marketingových spoločnostiach alebo malých dizajnérskych štúdiách, ale väčšina z nich pracuje aj na voľnej nohe bez toho, aby sa spojila trvalým pracovným vzťahom s akoukoľvek organizáciou. Takže webový dizajnér je povolaním slobodných, ale zodpovedných ľudí. Talentovaní dizajnéri majú vysoký príjem.

Na získanie povolaní súvisiacich s anglickým jazykom, ktorých zoznam samozrejme nie je ani zďaleka úplný, nestačí len dobrá znalosť angličtiny. Musíte sa naučiť veľa iného, získať ďalšie špeciality, byť spoločenský, zvedavý a neustále rozširovať svoje obzory, čo nie je jednoduchá cesta ani pre nadaných a pracovitých. S anglickým jazykom ale máte vždy náskok! Tak na to pri hľadaní vhodnej profesie  nezabúdajte!