4 zlé návyky, ktoré na vás vyzerajú neprofesionálne

4 zlé návyky, ktoré na vás vyzerajú neprofesionálne

Diplom a skúsenosti neznamenajú všetko. Ak sa človek vo svojom živote nenaučil základným pravidlám slušnosti a etikety, nikdy nebude z neho profesionál, od ktorého sa môžu očakávať tie najlepšie výsledky.

Ak chcete, aby si aj vás v práci vážili a šéf spozoroval a ocenil váš potenciál, mali by ste sa vyvarovať niektorým chybám, ktoré nerobia len mladí a začínajúci zamestnanci.

1.  Nesústredenosť
Tieto kvality sa dnes v modernej dobe multifunkčných zariadení hľadajú u ľudí veľmi ťažko. Tí, ktorí vyrastali s mobilmi v rukách, sa na jednu úlohu sústrediť dokážu ťažšie, pretože majú potrebu každé dve minúty na niečo reagovať. V určitých zamestnaniach a práci takýto druh flexibility možno ocenia, no vo väčšine prípadov to bude pôsobiť neprofesionálne a nedospelo.

Nehovoriac vo chvíli, keď sa po úspešnom dokončení štúdia, zavŕšenom vypracovaním náročnej bakalárskej práce, chcete uchádzať o nové zamestnanie.  Dajte si upozornenia iba na dôležité správy a nechajte mobil až do prestávky bez povšimnutia.

2. Veľké sebavedomie
Často sa píše o tom, že človek dnes potrebuje dobré sebavedomie. To znamená, vedieť sa správne oceniť, nebáť sa povedať svoj názor a požadovať zlepšenie pracovných podmienok, kde by mohlo spadať aj správne osvetlenie do kancelárie.

Nezamieňajte si však sebadôveru s aroganciou a nadradenosťou. Dokonalosť spočíva aj v tom, že okrem vysokého sebavedomia si vieme určité chyby aj priznať a napraviť. Rada od kolegu alebo pomoc šéfa neznamená, že ste nekompetentní a nedokážete danú úlohu vykonať.

3. Pasivita
Naučte sa byť naopak aktívnym poslucháčom – to je dôležité pre prácu, ale aj osobné vzťahy. Bez tejto zručnosti je interakcia v každom tíme nemožná. Zamyslite sa a premýšľajte o slovách kolegov a pochopíte, čo sa od vás vyžaduje. Aj toto je rovnako dôležitá profesionálna kvalita ako poznanie vášho odvetvia. Často sa empatia a schopnosť efektívne komunikovať s ľuďmi stávajú jedným z hlavných kritérií pri výbere kandidáta na pozíciu v moderných spoločnostiach.

4. Neschopnosť prijať kritiku
Aby ste mohli vo vašej firme rásť, musíte mať možnosť získať spätnú väzbu od kolegov, šéfov a zákazníkov. Oddeľujte konštruktívnu kritiku od emócií a vyvodzujte správne závery. Ak sa v reakcii na pripomienky vždy pokúšate ospravedlňovať alebo ticho so všetkým súhlasiť, bude pre vás ťažké svoje nápady prezentovať. Naučte sa namietať, trvať na svojom názore, zároveň ale akceptovať kritiku alebo ju vyjadrovať vo vzťahu ku kolegom a robiť to všetko v rámci obchodnej etikety bez toho, aby ste niekomu ublížili.