7. ROČNÍK FINANČNEJ OLYMPIÁDY PRE STREDOŠKOLÁKOV ZAČAL

7. ROČNÍK FINANČNEJ OLYMPIÁDY PRE STREDOŠKOLÁKOV ZAČAL

PREŠLI BY STE TESTAMI AJ VY?

Aké sú finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov zistí siedmy ročník Finančnej olympiády, ktorú pre stredné školy a osemročné gymnáziá organizuje Nadácia PARTNERS. Od novembra minulého roku, do apríla tohtoo roku, budú môcť v troch kolách súťažiť študenti a školy o zaujímavé ceny. Aktuálny ročník už začal a je možné zapojiť sa doň do 23. januára 2019.

Viac ako 300 stredných škôl a 5000 študentov sa každoročne zapája do vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorá preveruje základnú finančnú gramotnosť stredoškolákov. „Prieskumy, ale aj naše skúsenosti poukazujú na fakt, že mladí ľudia majú rezervy v oblasti financií. Pritom základy ekonómie a financií sú dôležité nielen pre vstup do bežného pracovného života, ale aj pri zakladaní rodiny alebo pri podnikaní,“  hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS a dodáva: „Finančná olympiáda je určitým praktickým doplnením finančnej výučby na školách a pomôže preskúšať nielen znalosti študentov v oblasti základných ekonomických pojmov, orientácie v poistných a bankových službách, v oblasti investovania, ale aj na konkrétnych príkladoch zistiť ako si vedia vypočítať výhodnosť bežných finančných produktov či služieb.“

Finančná olympiáda zapája do súťaženia individuálne študentov všetkých stredných škôl na Slovensku, ktorí súťažia nielen o atraktívne ceny pre seba, ale aj o finančnú odmenu pre svoju školu.
Súťaž sa končí finálovým kolom v apríli 2019. Súťaž je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje.
•    I., otvorené, kolo súťaže trvá do 23. januára 2019 a hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test bude dostupný na webe súťaže.
•    Do II. kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola náročnejším online testovaním.
•    Vo finálnom, III. kole v apríli 2019 sa stretne 20 najlepších z druhého kola, ktorí budú v sídle nadácie prezentovať riešenia zložitejších finančných otázok. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba a svoju školu, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Dôležité termíny FINANČNEJ OLYMPIÁDY pre ročník 2018/2019:
I. kolo – online test: 19. 11. 2018 od 12:00 hod. – 23. 1. 2019 do 23:59 hod.
II. kolo – online test: 18. 2. 2019 od 0:00 hod – 25. 3. 2019 do 23:59 hod.
III. kolo – písomný test: koniec apríla 2019 (presný termín bude stanovený neskôr)

Víťazné ceny v súťaži  Finančná olympiáda:
1. miesto: MacBook pre študenta a 2 000 eur pre školu
2. miesto: iPad Mini pre študenta a 1 000 eur pre školu
3. miesto: iPod pre študenta a 500 eur pre školu

OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA?
(výber 10 otázok z prvého kola tohtoročnej olympiády)

1. I. dôchodkový pilier je:
A) nepovinný
B) povinný
C) povinný len pre občanov nad 35 rokov

2. Čo je úrok?
A) Peňažná splátka za požičanie peňazí
B) Peňažná odmena za požičanie peňazí
C) Pravidelná splátka počas celej lehoty úveru

3. Ktorý úverový produkt má najvyššie úročenie a je najmenej výhodný pre klienta?
A) Spotrebný úver
B) Hypotekárny úver
C) Kreditná karta

4. Ako sa označuje suma peňazí na bežnom účte, ktorou môžeme nakladať a použiť ju na výbery či prevody?
A) Disponibilný zostatok
B) Aktuálny stav účtu
C) Disponibilná rezerva

5. Kúpiš si nové tenisky za 50 €. Koľko percent zo zaplatenej sumy náleží štátu ako DPH?
A)   19%
B)   20%
C)   21%

6. Ak má klient v banke uložených 150 000 € na dvoch účtoch, na jednom 50 000 € a na druhom 100 000 €, koľko pri krachu banky garantuje Fond na ochranu vkladov?
A)  Celú sumu 150 000 €
B)  Sumu 100 000 €
C)  Celú sumu 150 000 € v prípade, že nebude mať na žiadnom účte viac ako 100 000 €

7. Čo sú nástroje kapitálového trhu?
A) Práca, pôda, kapitál
B) Štátne pokladničné poukážky
C) Akcie a dlhopisy

8. Likvidita je:
A) cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní
B) časť základného imania vyjadrujúca výšku vkladu akcionára do základného imania
C) schopnosť premeniť majetok na peniaze

9. Ak máš na havarijnom poistení spoluúčasť 5 %, minimálne 150 €, a spravíš škodu v hodnote 1 000 €, zo svojich financií budeš poisťovni hradiť:
A) 150 €
B) 50 €
C) Poisťovňa uhradí celú škodu

10. Ak si vložíš do banky 500 € a banka ti po roku pripíše (pred zdanením) na účet  12,50 €, akou úrokovou mierou bol vklad úročený?
A) 2,5 %
B) 3 %
C) 6 %

Správne odpovede: 1b / 2b / 3c / 4a / 5b / 6b / 7c / 8c / 9a / 10a