Na návštevu Mliečnej hliadky sa môžu tešiť viaceré slovenské školy

Na návštevu Mliečnej hliadky sa môžu tešiť viaceré slovenské školy

V najbližších dňoch – od 3. do 6. decembra 2018 sa môžu žiaci prvého stupňa z vybraných základných škôl tešiť na Mliečne hliadky. Mliečne hliadky sú jednou z informačných a osvetových aktivít kampane Slovenská mliečna rodina, v ktorej sú zastúpení slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka.
Cieľom Mliečnych hliadok je poskytnúť deťom hravou formou informácie o výrobe a spracovaní mlieka, vybudovať u nich pozitívny vzťah ku zvieratám a prispieť k ich správnym stravovacím návykom.
Kampaň Slovenská mliečna rodina je riadená v rámci spolupráce Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).

Po stopách Mliečnej hliadky
Mliečne hliadky sa v budúcom týždni vydajú do 9 základných škôl v rôznych mestách Slovenska. Trojčlenný tím hliadky: koordinátor a jeho dve kamarátky-kravičky v pondelok 3.12.2018 navštívia 2 základné školy v Trnave a jednu v Piešťanoch. V utorok 4.12.2018 sa vyberú do 2 základných škôl v Nitre a do jednej v Leviciach. Napokon, vo štvrtok 6.12.2018 poteší mliečna hliadka žiakov na 2 základných školách v Trenčíne a na jednej základnej škole v Bánovciach nad Bebravou. Mliečne hliadky budú pokračovať aj v januári 2019, kedy sa na ich návštevu budú môcť tešiť aj ďalšie slovenské školy.

„Mliečne hliadky majú misiu, v rámci ktorej je cieľom získať názor detí na konzumáciu slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, informovať deti o správnych stravovacích návykoch i o tom, ako sa dajú spoznávať slovenské mliečne výrobky a že ich konzumáciou môžu aj oni prispieť k ochrane životného prostredia.
Mliečna hliadka tiež deťom predstaví aplikáciu Adoptuj kravičku. Ukáže im, ako si môžu   adoptovať kravičku zo skutočnej slovenskej farmy, ktorú dokonca raz do roka, v rámci Dňa otvorených dverí na mliečnych farmách môžu aj navštíviť a ako si založiť virtuálnu mliečnu farmu a hospodáriť na nej,“ vysvetľuje Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).

Edukácia zábavnou formou
Zaujať zvedavých školákov nie je práve najľahšia úloha. Mliečna hliadka si preto pre deti pripravila atraktívny program, počas ktorého budú odpovedať na zaujímavé otázky, hovoriť o tom, prečo je pre nich dôležité konzumovať kvalitné slovenské mliečko a mliečne výrobky, ale aj o tom, ako sa aj oni môžu stať ozajstným farmárom v hre Adoptuj kravičku. Odmenou za ich záujem a pozornosť budú praktické desiatové boxy, záložky do kníh, omaľovánky a, samozrejme, slovenské mliečne výrobky.

Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) dodáva: „Veríme, že množstvo aktivít, ktoré spoločne s prvovýrobcami v rámci Mliečneho fondu realizujeme zvýši povedomie a záujem o konzumáciu slovenského mlieka a mliečnych výrobkov aj u mladej generácie. Už sme sa viackrát počas našich projektov presvedčili, že deti sa úprimne tešia z našich aktivít. Prajeme si, aby z nich vyrástli uvedomelí dospelí, ktorí budú vedieť ohodnotiť kvalitu slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, ich prospešnosť pre ich zdravie a prostredie, v ktorom všetci žijeme.“