Pol miliardy ľudí vie o škodlivosti pitia alkoholu u tínedžerov. Stačí to?

Pol miliardy ľudí vie o škodlivosti pitia alkoholu u tínedžerov. Stačí to?

Tri štvrtiny mladistvých na Slovensku uviedlo, že nenarazili u predajcov na žiadnu prekážku pri pokuse o kúpu alkoholu. Pritom mladý organizmus nie je schopný naraz spracovať väčšie množstvo alkoholu – ten môže poškodiť mozog už do 6 minút. Práve na prevenciu konzumácie alkoholu u tínedžerov sa zameriava nekomerčné združenie Fórum Pi s rozumom, ktoré v rámci svojej globálnej platformy edukovalo viac ako pol miliardy ľudí.

V súvislosti s mladistvými síce predajcovia alkoholu v SR nemajú právo legitimovať podozrivo primlado vyzerajúcu osobu, ale môžu jej odmietnuť obsluhu. Následne zostáva na vôli zákazníka, či preukáže svoju plnoletosť.
„Medzinárodné ukazovatele jasne potvrdzujú, že najúčinnejším nástrojom na zníženie konzumácie alkoholu a jeho negatívnych dopadov u detí a mladistvých je cielené obmedzovanie dostupnosti tejto vekovej skupine,“ konštatuje zástupca združenia Fórum Pi s rozumom (FPSR) Erik Čížek. V rokoch 2013 – 2017 sa toto združenie podieľalo na celosvetovom projekte Producers’ Commitments, ktorý prostredníctvom auditu KPMG vyhodnotila nezisková organizácia Medzinárodná aliancia pre zodpovednú konzumáciu alkoholu (IARD) ako vysoko prínosné.

Farebne odlišujúce náramky
IARD, ktorá sídli vo Washingtone, a jej členovia sa okrem aktivít zameraných na redukciu konzumácie alkoholu neplnoletými a šoférovania pod vplyvom alkoholu zaviazali posilňovať a rozširovať kódexy svojej marketingovej činnosti, či poskytovať konzumentom dostatočné informácie o nezodpovednej konzumácii alkoholu. Aj preto prebehlo v rokoch 2014 až 2017 po celom svete 256 lokálnych iniciatív.

Jednou z nich bola aj aktivita združenia Fórum Pi s rozumom, ktoré sa v spolupráci s organizátormi letného multižánrového festivalu Pohoda v Trenčíne venovalo potláčaniu užívania alkoholu neplnoletými návštevníkmi: mali farebne odlišujúce identifikačné náramky. „Sme radi, že sa práve najväčší slovenský festival nezdráhal prísť so zavedením takéhoto opatrenia. Veríme, že sa stane tradíciou nielen na Pohode, ale aj na ostatných festivaloch,“ hovorí Čížek.

Neuvážená konzumácia ničí, ubližuje aj zabíja    
IARD uviedla, že v súvislosťami s preventívno-edukačnými aktivitami jej členov, až 85% výrobkov v predaji nesie na sebe symboly, ktoré varujú pred škodlivou konzumáciou alkoholu. Predstavuje to celkovo 9 871 značiek.

„Požívanie alkoholu bez miery ničí životy. Pitie neplnoletých osôb ubližuje. Šoférovanie pod vplyvom zabíja. Je našou povinnosťou – ako odvetvia, ako výrobcov, aj ako jednotlivcov – potláčať škodlivé podoby konzumácie alkoholu a chrániť rizikové skupiny,“ konštatuje šéf IARD Ivan Menezes a dodáva: „Sme radi, že naši členovia sa už teraz aktívne zapájajú a aj v budúcnosti budú podporovať zodpovedné pitie a bojovať proti zneužívaniu alkoholu.“ Aj z tohto dôvodu plánuje IARD zaviesť prísnejší kódex už v roku 2019, pričom jedným z oblastí má byť aj obmedzenie reklamy na alkohol v online prostredí.

Ako však upozorňuje psychológ Josef Šedivý, ktorý spolupracuje so združením Fórum Pi s rozumom – začať by sme mali od seba: „Alkohol sa v našej spoločnosti spája s rituálmi a rôzne oslavy k nim patria. Záleží na nás, či podobné stereotypy chceme budovať aj u našich detí. Každá prevencia je účinná len vtedy, keď sa na nej podieľajú aj rodičia. Je veľký rozdiel medzi tým, keď dieťa vníma alkohol ako čosi výnimočné, a tým, že ho považuje za úplne bežnú a niekedy aj nutnú súčasť života. Môže sa z toho vyvinúť nebezpečná skratka: oslava rovná sa opitosť.“

Projekt Producers’ Commitments v číslach:
66
Percentuálny nárast počtu lokálnych kampaní, akcií a iniciatív na posilnenie zodpovednej konzumácie alkoholu medzi rokmi 2014 a 2017 – konkrétne nárast zo 154 na 256
93
Len 7 % recipientov digitálnej reklamy na alkohol zadanej od členov IARD v poslednom kvartáli 2015 a v prvom štvrťroku 2016 podľa monitoringov návštevnosti bolo neplnoletých. Dospelé osoby teda tvorili 93 % publika.
347
Priemerný ročný počet preventívnych programov na tému neakceptovateľnosti alkoholu za volantom. Minulý rok sa takéto kampane, akcie či školenia konali v 82 krajinách po celom svete.
9 871
Takmer 10 000 značiek od členov IARD malo vlani na obaloch produktov minimálne jeden symbol či text varujúci pred možnými škodlivými dopadmi konzumácie alkoholu.
546 000 000
Od roku 2014 sa prostredníctvom rôznych iniciatív podarilo poučiť viac ako pol miliardy ľudí o škodlivosti pitia alkoholu u mladistvých.