V domových kotolniach môžete ročne ušetriť stovky eur

V domových kotolniach môžete ročne ušetriť stovky eur

Nárast cien energií núti spotrebiteľov hľadať nové možnosti úspor. Riešenia ponúkajú inteligentné technológie, ktoré sú čoraz viac dostupné aj vlastníkom bytov.

Spotrebitelia chcú platiť iba za energie, ktoré skutočne spotrebujú
Domácnosti majú najvyššie výdavky na teplo a teplú vodu. Počiatky obnovy bytových domov sú preto spojené so zatepľovaním a investíciami do úsporných opatrení, s cieľom znižovať energetickú spotrebu budov. Po roku 1991 sa zároveň prvé byty začali odpájať od centrálneho zásobovania teplom (CZT) a obyvatelia budovali vlastné domové kotolne – väčšinou na zemný plyn. Najmasívnejšie odpájanie bytov zo siete veľkých výrobcov tepla nastalo približne v polovici 90. rokov minulého storočia. Ovplyvnil ho aj minimálny rozdiel ceny zemného plynu pre malých odberateľov, v porovnaní s veľkoodberateľmi. Ak ceny porovnáme dnes, maloodberatelia sú v nevýhode.

Nové možnosti úspor prinášajú inteligentné technológie
Náklady vlastníkov bytov na vykurovanie vlastnou domovou kotolňou nie sú nízke. Investovali do vybudovania kotolne a musia sa postarať o jej bezpečnú prevádzku – platia za pravidelné odborné prehliadky vykurovacieho zariadenia a jeho súčastí. Mali by teda vedieť, či ich kotolňa pracuje naozaj efektívne. Ak je prevádzka kotla príliš nákladná či poruchová, je čas na revíziu vykurovacieho zariadenia. Tá je nevyhnutná aj po zateplení domu. Následne je možné hľadať nové možnosti úspor, ktorých súčasťou sú inteligentné technológie.

Ročne je možné ušetriť stovky eur  
Spotrebitelia na teple neušetria, ak dom nie je vykurovaný optimálne a domová kotolňa nepracuje efektívne. Podľa skúseností odborníkov sa reálny výkon kotolne často odlišuje od teoretických výpočtov. Príkladom je pilotný projekt v domove seniorov v českom Ořechu: „Podľa servisného technika, ktorý meria účinnosť kotla iba zo spalín, pracuje kotolňa v norme. V skutočnosti vyrába teplo s účinnosťou približne 70 %. Ak by sa však zvýšila efektivita kotolne na 85 %, dôjde k úspore zemného plynu o 12,5 %,“ konštatuje David Samek, technický manažér spoločnosti ista Slovakia.

O pilotnom projekte služby Moja kotolňa24 a dodáva: „Ďalšou výhodou služby je jej univerzálnosť. Dokáže monitorovať  teplotu vody, pri ktorej sa nemnožia baktérie Legionella, ohrozujúce zdravie obyvateľov bytového domu. Súčasťou systému je priebežné sledovanie správne nastavenej cirkulácie a distribúcie teplej vody, s požadovanými parametrami,  do jednotlivých odberných miest. Vhodnými úspornými opatreniami je možné ušetriť ročne stovky eur.“

Podstatou je priebežné sledovanie efektívnosti kotolne 
Nové možnosti znižovania výdavkov za teplo spočívajú v komplexnom monitoringu účinnosti kotolne. Inteligentné technológie majú kotolňu neustále a dlhodobo pod kontrolou. On-line sledujú a vyhodnocujú reálny výkon kondenzačného kotla. Dáta môžu spotrebitelia rovnako  on-line, sledovať  cez prehľadné webové rozhranie. Údaje získané monitoringom sú zároveň jedinečnou spätnou väzbou z praxe aj pre výrobcov kotlov a projektantov.

Ak vykurovacie zariadenie pracuje podľa prevádzkových parametrov, predlžuje sa životnosť kotla a vlastníci  ušetria na servisných zásahoch. Ak sa skutočný výkon kotolne odlišuje od výpočtov, je možné ju nastaviť tak, aby vykurovala efektívne.

Vlastníci bytov majú podľa legislatívy právo, byť priebežne informovaní o hospodárení s teplom v dome. Súčasťou právneho rámca, ktorý upravuje oblasť tepelnej energetiky je Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V roku 2014 ho pozmenila novela č. 100/2014 Z. z., ktorá sa venovala aj podmienkam odpájania sa od CZT a výstavbe nových sústav tepelných zariadení.