Pomocou súpravy balíčkov Active Backup ochránite roztrúsené dáta z fyzických, virtuálnych aj cloudových procesov

Pomocou súpravy balíčkov Active Backup ochránite roztrúsené dáta z fyzických, virtuálnych aj cloudových procesov

Spoločnosť Synology dnes oznámila oficiálne vydanie služby Active Backup for Office 365 podporujúce cloudové zálohovanie SaaS a verziu beta služby Active Backup for Business zabezpečujúcu dostupnosť dát z procesov prebiehajúcich vo fyzických aj virtuálnych prostrediach.

„Stále viac spoločností a organizácií využíva fyzické, virtuálne aj cloudové platformy súčasne. Tento jav predstavuje neskutočnú výzvu pre IT oddelenie, ktoré musí zabezpečiť v týchto viacplatformových prostrediach bezpečnosť rastúceho objemu dát,“ uviedol Ji-Uy Liu, riaditeľ skupiny aplikácií spoločnosti Synology Inc. „K riešeniu tohoto problému ponúka spoločnosť Synology nové, komplexné riešenie, ktoré úzko integruje softvér a hardvér pre firmy rôznych veľkostí.“

Služba Active Backup for Office 365 používa technológiu jednej inštancie, ktorá spoločnostiam pomáha nie len so správou a dostupnosťou dát v službe Office 365, ale významne zmenšuje priestor obsadený zálohami. Funkcia hľadania obsahu je špeciálne zameraná na prehľadávanie obsahu v pošte a v prílohách a umožňuje tak používateľom v čo najkratšej dobe nájsť e-mail, ktorý potrebujete obnoviť.

Medzi kľúčové funkcie služby Active Backup for Office 365 patrí:

  • Podpora viacerých koncových bodov služby Office 365: Office 365, Office 365 Germany a Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet.
  • Centralizovaná a komplexná ochrana: Zálohujte dáta služby OneDrive for Business, pošty, kontaktov a kalendára do zariadenia NAS od Synology a spravujte ich kópie efektívne z jediného rozhrania.
  • Granulárne obnovenie, hľadanie a export z portálu samoobslužného obnovenia: Účinné filtrovanie podľa kľúčových slov pomocou novej funkcie vyhľadávania obsahu. V portáli samoobslužného obnovenia môžu používatelia nájsť ten správny e-mail a obnoviť či stiahnuť samostatný súbor, e-mail, prílohu e-mailu, kontakt alebo udalosť kalendára.
  • Efektivita zálohovania a úložiska: Vytvorenie jedinej inštancie zabezpečuje efektivitu tým, že sa prenášajú a ukladajú iba súbory s jedinečným obsahom. Deduplikácia na úrovni bloku pomáha firmám uchovať maximum dát aj s využitím minimálneho priestoru v úložisku, pretože dochádza k ukladaniu iba tých blokov súborov, v prípade ktorých nastala zmena v porovnaní s predošlou verziou.

Na druhú stranu v sebe služba Active Backup for Business integruje niekoľko technológií využívaných systémom DiskStation Manager (DSM). Pres súborový systém Btrfs vyvinula spoločnosť Synology funkciu Globálnej deduplikácie, ktorá významne znižuje priestor úložiska požadovaný pre samotnú zálohu. Integrácia s aplikáciou Virtual Machine Manager umožňuje spustenie fyzických serverov alebo virtuálnych počítačov priamo v systéme DSM zariadenia NAS a maximalizuje tak dostupnosť dát a aplikácií.

Medzi kľúčové funkcie služby Active Backup for Business patrí:

  • Ochrana počítačov a serverov: V agentovi služby Active Backup môžu používatelia pomocou zálohovania snímkov chrániť procesy na svojich počítačoch a serveroch so systémom Windows. V závislosti na scenári môžu používatelia z portálu pre obnovenie obnoviť jeden súbor či celý systém alebo priamym spustením snímkov zálohy v nástroji Virtual Machine Manager načítať dáta aplikácie a zabezpečiť ich dostupnosť.
  • Ochrana virtuálnych počítačov: Používatelia môžu chrániť procesy virtuálnych počítačov bez agenta, iba na základe informácií systému VMware vSphere. Ten podporuje niekoľko spôsobov obnovenia, napríklad obnovenie jednotlivého súboru, okamžité obnovenie virtuálneho počítača do systému NFS, plné obnovenie virtuálneho počítača a spustenie v aplikácii Synology VMM.
  • Rýchlejšie zálohovanie: Technológia Sledovania zmien blokov realizuje miesto opakovaného úplného zálohovania iba prírastkové zálohovanie.
  • Efektivita úložiska: Zabudovaná globálna deduplikácia významne znižuje spotrebu úložiska.
  • Väčšia spoľahlivosť obnovenia: Overovaním záloh v aplikácii Synology VMM maximalizujete spoľahlivosť zálohovania a minimalizujete záťaž v produkčnom prostredí.
  • Zapnutie aplikácie VMM: Táto jedinečná funkcia spočívajúca v integrácii s aplikáciou Synology VMM umožňuje používateľom vytvoriť rovnaké IT prostredie ako na produkčnom pracovisku. Toto prostredie následne slúži ako dočasné riešenie Disaster Recovery, pre export a import objektov a ako prostredie pre testovanie upgradov.

Licencia Active Backup for Office 365

Každé zariadenie Synology NAS podporujúce službu Active Backup for Office 365 obsahuje 10 bezplatných licencií. Ďalšie informácie o licencii služby Active Backup for Office 365 získate na stránke: https://www.synology.com/products/Active_Backup_for_Office_365_License

Licencia Active Backup for Business

Po dobu platnosti beta verzie sa nebude vyžadovať žiadna licencia a k dispozícii budú všetky funkcie softvéru. Po skončení skúšobného obdobia bude k zálohovaniu počítačov, serverov a virtuálnych počítačov nutné zakúpiť samostatnú licenciu pre každého hostiteľa.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránkach služby Active Backup for Office 365: https://www.synology.com/dsm/feature/active_backup_office365

a služby Active Backup for Business Beta: https://www.synology.com/beta/2018_ActiveBackup_for_Business_beta