Spotreba tepla nás môže vyjsť draho. Ako ušetriť?

Spotreba tepla nás môže vyjsť draho. Ako ušetriť?

•    Užívatelia bytov, ktorí sú častejšie informovaní o svojich spotrebách môžu ušetriť až  10 – 15 % energií

Bratislava, 30. október 2017 – Rok 2017 bude prvým zúčtovacím obdobím s povinným meraním, a vlastníci bytov zaplatia náklady na teplo podľa svojej skutočnej spotreby. Pre vlastníkov je to príležitosť, kedy sa môžu zamyslieť nad efektívnejším hospodárením s energiami a prehodnotiť svoje návyky do budúcna. Ako ovplyvniť spotrebu energií a ušetriť?

Od roku 2017 sa vlastníkom bytových domov, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m²,  budú náklady na teplo rozpočítavať podľa spotreby, indikovanej na pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla.

Rozpočítanie nákladov na základe skutočnej spotreby motivuje užívateľov bytov  k efektívnejšiemu využívaniu energií
Práve ročné vyúčtovanie je pre mnohých užívateľov bytov jediným zdrojom informácií koľko tepla v skutočnosti spotrebujú počas roka a aké sú ich reálne náklady na teplo.

„V čase inteligentných online technológií je takmer neuveriteľné, že väčšina užívateľov bytov sa k informáciám o spotrebe energií dostane až v ročnom vyúčtovaní.  Najnovšie meracie prístroje umožňujú zobrazovanie údajov o spotrebe energií na internetovom portáli a užívateľ bytu môže sledovať svoju aktuálnu spotrebu. V Európe je využívanie monitoringu spotrieb štandardom, zvýšený záujem o online služby je v posledných rokoch citeľný aj zo strany našich zákazníkov“, uvádza Sylvia Martinkovičová, operation manažérka spoločnosti ista Slovakia.

Prvé opatrenia by sme mali robiť už počas vykurovacej sezóny
Začiatok vykurovacieho obdobia je najvhodnejším obdobím zamyslieť sa nad opatreniami, ktorými sa dajú dosiahnuť nižšie náklady na energie. Užívatelia môžu svoje náklady na teplo počas vykurovacieho obdobia ovplyvniť regulovaním požadovanej teploty pomocou termostatických ventilov na radiátoroch, tie dokážu ušetriť 5 % až 15 % energií, priebežným sledovaním spotreby a v neposlednom rade aj zmenou návykov.
Účet za energie znižujú aj moderné technológie
Ideálnym riešením pre bytové domy je meranie spotreby tepla, založenej na rádiovej technológii. Vlastníci bytov môžu monitorovať svoju dennú spotrebu energií kedykoľvek cez internet. V prípade potreby môžu okamžite regulovať svoje spotrebiteľské správanie, a tým optimalizovať svoje výdaje na domácnosť.

Tipy pre úsporu energie:
1.    Priebežne sledujte spotrebu energií cez internet alebo na displeji merača. Ušetriť môžete až 10 -15% energie;
2.    Požiadajte správcu o aktivovanie služby online monitoringu spotrieb;
3.    Prispôsobte teplotu v obytných miestnostiach podľa ich využitia. Reguláciou cez termostatické hlavice môžete ušetriť až 15 % energií;
4.    Znížením teploty o 1 °C ušetríte až 6 % energií;
5.    Vetrajte krátko a intenzívne. Termostatickú hlavicu pri vetraní stiahnite na minimum;
6.    Udržujte teplotu v obytných miestnostiach medzi 18 až  22 °C;
7.    Modernizujte a pravidelne kontrolujte vykurovací systém.