Moderná izolácia, ktorá postaví váš dom na „nohy“

Moderná izolácia, ktorá postaví váš dom na „nohy“

Je to veľmi známy problém, ktorý viacero majiteľov domov podceňuje z niekoľkých dôvodov a výsledkom je potom stavba, ktorá si vyžaduje časté zásahy do samotných základov. Vieme, že stavba rodinného domu je záležitosťou, ktorá sa robí raz za život, pretože si vyžaduje veľmi dôsledný a náročný postup.

Základom je izolácia
Ťažko a veľmi nákladne sa odstraňujú chyby spôsobené nesprávne navrhnutou a zhotovenou hydroizoláciou spodnej stavby. Náklady na ich odstránenie väčšinou prevyšujú náklady na kvalitnú hydroizoláciu a jej precízne vyhotovenie počas výstavby. Dalo by sa povedať, že toto je ten základ, na ktorom by sa malo začať stavať.

Môžete to skúsiť aj inak

To platí najmä v počiatočných prácach a pokladaní základov, kde sa spodná stavba môže automaticky chrániť proti nepriaznivým účinkom vody a vlhkosti. Môžeme to zaistiť nepriamo a priamo.

Nepriama ochrana spodnej stavby
Celkom logické riešenie je, aby bola stavba mimo dohľadu vody. Dá sa to dosiahnuť posunutím základovej škáry nad hladinu podzemných vôd, poprípade vylúčením podzemných podlaží, teda najčastejšie chápaných ako pivníc. Tiež je to inštalácia drenáže po obvode domu.
Pokiaľ by ste ho mali postavený už dávnejšie, v období, kedy neboli spomínané materiály dostupné, môže vám pomôcť špeciálne opatrenie, alebo interiérové prevedenie hydroizolácie kúpeľne.

Priama ochrana
Základom je použiť materiál, ktorý má dobré izolačné vlastnosti už vo svojej podstate. Môže sa použiť špeciálna izolačná vrstva, vzduchová vrstva a vstrekovanie. Podľa toho, na aké účely budú tieto priame zásahy slúžiť sa zasa ďalej delia na špeciálne kategórie.
Niekedy môžu pomôcť plastové okná od kvalitného výrobcu, ktoré zaistia tiež svoj špecifické izolovanie. Výber je predovšetkým na vás, no mali by ste ho robiť pekne od základov.