Kedy vám môže poisťovňa schváliť vyplácanie predčasného dôchodku

Kedy vám môže poisťovňa schváliť vyplácanie predčasného dôchodku

Dôchodok je obdobím, na ktoré sa jedna skupina ľudí teší a druhá má obavu z nemožnosti zabezpečenia sa v starobe. V niektorých prípadoch by sa dalo povedať, že je to neistá budúcnosť pre už ekonomicky neaktívnych občanov. Samozrejme, že väčšina z nich si svoje roky odpracovala v konkrétnom odvetví, a z tohto dôvodu im podľa zákona prináleží renta, na ktorú si najmä poistením počas zamestnania vytvorili nárok.
V niektorých prípadoch však príde situácia, keď si človek jednoducho nepraje už naďalej pracovať a zvažuje možnosť odchodu skôr. Ak patríte k tejto skupine, prinášame vám prehľad toho, čo všetko musíte splniť na odchod do predčasného dôchodku.

Základné podmienky, ktoré definuje zákon
Nie je to žiadny výmysel úradníkov, všetky podmienky sú stanovené zo zákona č. 461/2003 Z. z v znení neskorších predpisov. V ňom sa píše, že predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa konkrétnemu žiadateľovi poskytuje zo starobného poistenia. Je to v podstate rovnaké, ako pri klasickom odchode do dôchodku, zabezpečiť príjem poistencovi v starobe.

Pri predčasnom dôchodku je dôležité, že poistenec musí splniť tieto podmienky:
•    získal počas práce najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
•    chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku
•    suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre osobu nad 18 rokov

Ako sa to bude meniť v priebehu rokov?
Na podanie žiadosti potrebujete navštíviť Sociálnu poisťovňu. To je inštitúcia, ktorá má na starosti všetky dôchodky. Môžete to urobiť tak, že si vytlačíte formulár z ich stránky, nesmiete však zabudnúť na kapacitu náplní do tlačiarne. Podáte žiadosť a čakáte na reakciu. Odchod do dôchodku je dnes nastavený na hranicu 62 rokov a 76 dní. V priebehu času sa však konečný vek navyšuje a pre ľudí, ktorí majú dnes okolo 30 rokov sa môže dostať až na 66 rokov.