Vyriešte problémy s prechodným pobytom

Vyriešte problémy s prechodným pobytom

V slovenskej legislatíve môžete naraziť na zákony, ktoré dávajú menší zmysel ako tie ostatné. Jedným z takýchto je aj zákon o tom, že keď sa chystáte opustiť adresu svojho trvalého bydliska na viac ako 90 dní, musíte príslušné úrady informovať o tejto zmene. A to najneskôr do 10 dní potom, čo získate nový prechodný pobyt. Tu však začína problém – veľa majiteľov bytov, u ktorých ste v prenájme, vám tento prechodný pobyt u seba nechce udeliť. Prečo?

Strach z exekúcie

Hlavným dôvodom tejto obavy je exekúcia. Majitelia bytov sa obávajú toho, že ak udelia trvalý pobyt alebo aj prechodný vo svojom byte cudzím ľuďom, môžu prísť problémy. Tým hlavným rizikom podľa nich je, že ak by mal ich nájomník na krku exekučné konanie a zároveň by mal ako prechodný/trvalý pobyt uvedenú túto adresu, exekútor by prišiel zabaviť majetok, ktorý je vo vlastníctve majiteľa bytu. Právnici však tvrdia, že takáto situácia nastať nemôže.

Hrozí vám niečo za nedodržanie zákona?

Nie, reálne vám nehrozí žiadny postih za nedodržanie tohto zákona, žiadne väzenie. Ide hlavne o to, že štát chce vedieť, na akej adrese vás môže zastihnúť v prípade dôležitej korešpodencie. Ani nájomcom nehrozí žiadne riziko, pretože prechodný pobyt môže majiteľ bytu zrušiť svojmu podnájomníkovi kedykoľvek. Jediným rizikom je, že na túto adresu bude chodiť korešpondencia aj po tom, čo daný človek na tejto adrese už bývať nebude.

Ako riešiť tento problém?

Nejde iba o to, či dodržujete zákon, alebo nie. Ide aj o to, že ak máte trvalé bydlisko v Žiline, ale žijete v Bratislave, môžete si získaním prechodného pobytu uľahčiť mnoho vecí – hľadanie školy pre svoje dieťa, komunikáciu so štátnymi orgánmi, nájdenie si lekára či zubára. Navštívte stránku Mojpobox.sk a vyberte si, či chcete v Bratislave získať trvalý, alebo prechodný pobyt. Za mesačný poplatok získate toto potvrdenie a okrem toho, že už nebudete rebel, ktorý porušuje zákon, zjednodušíte si život.