AXA UŽ PO SIEDMYKRÁT NAJHODNOTNEJŠOU ZNAČKOU MEDZI SVETOVÝMI POISŤOVŇAMI

AXA UŽ PO SIEDMYKRÁT NAJHODNOTNEJŠOU ZNAČKOU MEDZI SVETOVÝMI POISŤOVŇAMI

Už siedmy rok po sebe zaujala AXA prvé miesto medzi všetkými značkami svetových poisťovní. Hodnota jej značky tento rok vzrástla o 14 %.

Vôbec po prvýkrát sa AXA následne dostala aj medzi päťdesiat najhodnotnejších svetových značiek naprieč všetkými odvetviami. S päťbodovým nárastom obsadila 48. miesto v rebríčku Best Global Brands.

Server Interbrand zverejnil výsledky rebríčka Best Global Brands, v ktorom sa opäť potvrdila sila
a hodnota značky AXA: stala sa 48. najlepšou značkou na svete, vôbec najlepšou značkou na svete v konkurencii ostatných svetových poisťovní a nakoniec 4. najlepšou francúzskou značkou naprieč všetkými odvetviami. Jej hodnota medziročne vzrástla o 14 % a je v súčasnosti odhadovaná na 9,254 miliardy USD.

„Našim cieľom je chrániť našich klientov a zaistiť, aby boli služby AXA v oblasti poisťovníctva i správy aktív dostupné všetkým, kedykoľvek a kdekoľvek. Táto stratégia prechádza všetkými našimi hodnotami po celom svete. Sme veľmi hrdí na to, že práve tento rok – kedy oslavujeme tridsiate výročie – získala AXA miesto medzi päťdesiatymi najhodnotnejšími značkami na celom svete. Rada by som preto poďakovala našim zamestnancom a distribútorom, pretože práve oni sú tými najlepšími ambasádormi značky AXA, ktorí ju denne pred našimi klientmi podporujú,
“ hovorí Véronique Weill, prevádzková riaditeľka a členka riadiaceho výboru skupiny AXA.

Podľa serveru Interbrand je kľúčovým úspechom značky AXA, ktorý sa premieta do jej trvalého rastu, jej neustála investícia do značky v podobe narastajúceho biznisu a informovanosti o všetkom, čo sa vo vnútri spoločnosti deje – od firemnej kultúry po novo uzatvorené partnerstva či spolupráce. V roku 2015 značka AXA presadila svoju pretrvávajúcu dominanciu nielen ako najhodnotnejšia značka medzi svetovými poisťovňami, ale aj svojím vynikajúcim výkonom na poli finančných služieb, čo je tretia najväčšia oblasť zastúpená v rebríčku Best Global Brands.

„Za posledné dva roky sme v hodnotení serveru Interbrand získali 11 bodov a zvýšili hodnotu značky AXA o 30 %. Tento úspech odráža predovšetkým pravidelnosť, dôslednosť a relevanciu našich investícií do značky. Vďaka tomu sa AXA stala veľmi cenným majetkom a hnacím motorom pre viac ako 103 miliónov našich klientov a 130 tisíc distribútorov po celom svete. Vzťah s našimi klientmi je tak dnes na báze dennej diskusie o tom, ako môžeme zlepšiť naše služby tak, aby čo najlepšie napĺňali ich potreby a očakávania. Som presvedčený o obrovskom potenciáli značky AXA, ktorý je z veľkej časti poháňaný našou ambíciou vždy predvídať, chrániť a starať sa o našich zákazníkov tak, aby sme pro nich boli tou najlepšou oporou v rýchlo sa meniacich podmienkach na finančných trhoch,“ dopĺňa Frédéric Tardy, riaditeľ marketingu a distribúcie skupiny AXA.

AXA v Českej republike a na Slovensku
AXA v Českej republike a na Slovensku pôsobí prostredníctvom penzijnej spoločnosti, životnej poisťovne, poisťovne (so zameraním na neživotné poistenie), investičnej spoločnosti, na Slovensku ešte cez doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Má viac ako 1,3 milióna aktívnych klientov a takmer 600 zamestnancov.

AXA životní pojišťovna, a.s.
AXA životní pojišťovna si drží na trhu stabilnú pozíciu s 519 miliónmi eur pod správou a viac ako 240 tisíc zmluvami. V roku 2014 dosiahla čistý hospodársky výsledok vo výške 6,2 milióna eur. V reakcii na nízke úrokové sadzby sa v súčasnej dobe viac zameriava na rizikové poistenie s vyššou pridanou hodnotou pre klientov. Tento nový obchodný model bol podporený investíciami – viac ako 1,4 milióna eur bolo v roku 2014 využitých na nové projekty.

AXA pojišťovna, a.s.
AXA pojišťovna a.s. vstúpila na trh v roku 2008 a ponúka poistenie majetku (budovy, domácnosti) a poistenie áut (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie) so širokým sortimentom pripoistení a asistenčných služieb. V roku 2014 bol predstavený nový produkt AUTO GO využívajúci novú unikátnu segmentáciu, čo viedlo k okamžitému rastu celkového poistného o 7 % a k zlepšeniu nášho technického výsledku (škodového pomeru). Zlepšenie technického výsledku sa prejavilo na celkovom hospodárskom výsledku, ktorý sa zlepšil v porovnaní s rokom 2013 o 4 milióny eur). AXA pojišťovna je tak na dobrej ceste k dosiahnutiu zisku v roku 2015.

AXA penzijní společnost, a.s.
AXA penzijní společnost a.s. potvrdila silné postavenie na českom trhu, s trhovým podielom 11,6 % je štvrtá najväčšia podľa hodnoty aktív pod správou, ktoré medziročne vzrástli o 9 % na vyše 1,3 miliardy eur. Má viac ako 400 tisíc klientov, (príspevky zamestnávateľa, ktoré sú jednou z jej priorít, registrujeme v prípade
25 % zmlúv. Transformovaný fond dosiahol i v roku 2014 veľmi dobré výsledky, čo umožnilo rozdeliť medzi klientov celkom 18,3 miliónov eur (výkonnosť 1,46 % je tretia najlepšia na trhu). Po transformácií sa AXA penzijní společnost a.s. zamerala na rast efektivity vedúcej v roku 2014 k zisku takmer 500 tisíc eur.

AXA investiční společnost, a.s.
AXA investiční společnost vstúpila na trh v roku 2007 a ku koncu roka 2014 mala viac ako 118 tisíc klientov. Celkovo spoločnosť spravuje aktíva v hodnote viac ako 158 miliónov eur. Klienti môžu investovať do 10 podielových fondov, z ktorých tri sú „zastrešujúcimi“ fondami, ktoré klientom umožňujú investície do 1 100 najlepších fondov spravovaných spoločnosťou AXA.

AXA d.s.s., a.s. (druhý pilier) a AXA d.d.s., a.s. (tretí pilier)
AXA d.s.s., a.s. (2. pilier) zaujala v roku 2014 druhé miesto na slovenskom dôchodkovom trhu s celkovým trhovým podielom 26 %. AXA d.d.s., a.s. (3. pilier) v roku 2014 dosiahla celkový trhový podiel 13 %. Hodnota aktív pod správou sa medziročne zvýšila o 13 % na 1,9 miliardy eur, zatiaľ čo počet klientov sa ustálil na hodnote 485 tisíc. Vďaka vysokému zhodnoteniu aktív o 3,9 % bol hospodársky výsledok ( 8,6 milióna eur) za rok 2014 medziročne vyšší o 133 %.

AXA a spoločenská zodpovednosť
Skupina AXA sa hlási k spoločenskej zodpovednosti. V rámci programu AXA Fond podporuje deti a mladých nadaných ľudí do 26 rokov zo sociálne slabších rodín. AXA Fond umožňuje budúcim mladým vedcom získať potrebné finančné prostriedky na zaujímavé projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. V doterajších štyroch ročníkoch grantového programu podporila finančná skupina AXA spolu 48 študentov celkovou sumou takmer vyššou, ako 100 tisíc eur.

AXA Group
Skupina AXA zastáva vo svete vedúcu pozíciu v oblasti poistenia a správy majetku. Zamestnáva približne 160 tisíc pracovníkov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o 103 miliónov klientov v 59 krajinách sveta. V roku 2014 dosiahol obrat skupiny podľa IFRS viac ako 92 miliardy eur a tržby podľa IFRS viac ako 5,1 miliardy eur. Ku dňu 31.12.2014 predstavoval majetok v správe (AUM) spoločnosti AXA 1,227 miliardy eur.

Všetky číselné údaje boli stanovené metodológiou IFRS.