DETI, KTORÉ NECHCÚ ROZPRÁVAŤ

DETI, KTORÉ NECHCÚ ROZPRÁVAŤ

Rečou sa môže dorozumievať len človek. Vyjadruje ňou svoje pocity, myšlienky, ale tiež strach, lásku či hnev. U bábätka sa vyvíja ihneď ako príde na svet. Veď každý rodič netrpezlivo čaká na prvé slovko svojho dieťatka a deň, kedy po prvý raz povie mama, patrí k nezabudnuteľným. V priebehu života sa reč kultivuje a jej základy sa vytvárajú v prvých troch rokoch života.

Ako reč funguje

Na Slovensku sa desiatim zo sto detí, podobne ako v iných krajinách, reč vyvíja oneskorene. Pre jej správny vývoj je na prvom mieste podnetné prostredie. Dieťatko musí byť tiež dobre intelektuálne vybavené a potrebuje mať nenarušený centrálny nervový systém a zdravý sluch. Pri reči totiž ide o kombináciu rýchlych reflexov, dobrého časovania, kontroly svalov a ďalších čiastkových činností. Pri vyslovovaní slov sa do akcie zapájajú pľúca, hrtan, hlasivky, zuby, jazyk a, samozrejme, aj pery. To všetko je kontrolované mozgom, ktorý pomocou nervových zakončení posúva informáciu do konkrétnych svalov. Defekty rozprávania môže zapríčiňovať akákoľvek z čiastkových úloh mozgu. Preto je vhodné dať pri komunikácii so svojou ratolesťou pozor na všetky spomínané nástrahy. Netreba sa však zbytočne báť, váš drobec len potrebuje viac pozornosti, aby neskôr nemal problémy s učením.

Kedy sa obrátiť na odborníka
Situáciu by ste mali začať riešiť vtedy, ak dieťa nezačne hovoriť do dvoch rokov, aj keď nemá problémy so sluchom. “Ak neovláda aspoň 50 slov, treba zájsť za odborníkom,” hovorí logopedička Herta Strehl. Štvorročné dieťa by už malo dokázať správne vyslovovať a tvoriť vety a vo veku 5 až 6 rokov by reč mala byť plynulá. Podľa jej slov logopédi radi využívajú hry, keďže práve tie sú pre deti prirodzenou metódou učenia sa. „Dieťa neprinútite rozprávať. Hrou mu musíte ukázať, že je rozumné začať hovoriť a vyjadriť tak svoje túžby alebo myšlienky,“ vysvetľuje logopedička. „Dôležitým aspektom je aj to, že deti a rodičia sú si pri hre rovní,“ dodáva.

Pomôcky pri poruchách reči

Herta Strehl spolu s troma ďalšími odborníkmi vymyslela účinnú pomôcku určenú práve na rozvoj detskej reči – hru Raketofix, ktorá zabezpečuje prirodzenú a zábavnú interakciu s dieťaťom. „Cieľom bolo priniesť hru, ktorá je zábavná a zároveň pomôže rozvíjať oblasti dôležité pre rozvoj jazyka – ako napríklad auditívna a vizuálna pamäť, motorika, sluchová diskriminácia a sluchové vnímanie,“ hovorí.

Raketofix sa hrá na troch planétach, na ktoré sa dá dostať fúknutím do papierovej rakety. Prvá planéta je Chaotix, kde sa veci strácajú a zabúda sa ne, takže hráči majú sa úlohu pomôcť jej obyvateľom. Deti si počas 30 sekúnd musia zapamätať čo najviac zobrazených symbolov na kartičke, ktorú si vytiahli a vymenovať ich. Za každý správny symbol dostanú hviezdu priateľstva. Na planéte Mobilix naopak treba predviesť zobrazený pohyb na kartičke, napríklad predstierať hru na husle či stáť na špičkách. Ak spoluhráč pohyb uhádne, obaja dostanú hviezdy priateľstva. Tretia planéta sa volá Animalix a jej obyvatelia milujú zvieratká, takže si hráči vyskúšajú jazyk zvierat. Na kartičke sú zobrazené zvieratká a úlohou detí je napodobniť zvuky, ktoré vydávajú. „Všetky tieto činnosti prispievajú k rozvoju jazykových schopností, keďže kombinujú pamäť, slovnú zásobu či motoriku. Raketofix však môžu hrať všetky deti, či už majú ťažkosti s rečou alebo nie,“ dopĺňa Jana Karásková zo spoločnosti Piatnik, ktorá hru vyrába.

Dôležitá je aj sociálna interakcia medzi deťmi. Ak sa dieťa s rečovými problémami hrá v skupinke s ostatnými, snaží sa zlepšovať si komunikačné schopnosti, ktoré sa zo dňa na deň upravujú. Dobrý kolektív funguje ako skvelá motivácia, vďaka ktorej sa vaše detičky postupne zlepšujú.

K správnemu vývoju reči môžu prispieť aj rodičia – malému dieťatku by mali spievať, veľa vysvetľovať, hrať sa s ním a motivovať ho k pohybu.