Pokrok vo financovaní vlastného bývania s BKS Bank

Pokrok vo financovaní vlastného bývania s BKS Bank

K naplneniu snov o vlastnom bývaní sa priblížite prostredníctvom nového finančného modelu banky BKS Bank. Produkt „Kontokorent na bývanie“ ponúka táto solídna regionálna banka ako jediná na slovenskom trhu. Tento nový produkt zabezpečí financovanie kúpy vybranej nehnuteľnosti, alebo financovanie pred a počas jej výstavby. Po vyčerpaní úverového rámca má klient možnosť tento transformovať na už známy „Úver na bývanie“.
V dnešnej ponuke financovania bývania je celkom ťažké nájsť vhodný úver, ktorý naplní vaše konkrétne očakávania. Okrem úrokovej sadzby sú totiž nezanedbateľné i poplatky, zodpovedajúce odborné poradenstvo, doplnkové služby, či profil banky samotnej.

Dôležitým atribútom pri úveroch je okrem výhodnej úrokovej sadzby aj individuálny prístup. BKS Bank AG s viac ako 90-ročnou históriou patrí síce medzi menších hráčov na slovenskom bankovom trhu, má však benefity, ktoré v procese financovania vašej nehnuteľnosti určite oceníte. „Koncepcia odlíšiť sa od iných bánk zvlášť kvalitným poradenstvom, nám vychádza. Nestaviame na kvantitu, ale na kvalitu a profitujeme z vysokej úrovne nášho poradenstva,“ vysvetľuje Ing. Peter Malo, vedúci BKS Bank na Slovensku.

Unikátny kontokorent na bývanie od BKS Bank
V prípade krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov pri riešení vašej bytovej situácie (napr. ak je kúpa nového bytu závislá na predaji existujúcej nehnuteľnosti, obe transakcie sa však nedajú uskutočniť naraz) vám BKS Bank ako jediná na slovenskom bankovom trhu prináša výnimočný úverový produkt v podobe Kontokorentu na bývanie. Na základe vášho zámeru vám BKS Bank poskytne pri adekvátnom zabezpečení úverový rámec na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia. Poskytnutý úverový rámec je účelovo viazaný, pričom sa priebežne dokladuje použitie finančných prostriedkov. Počas doby trvania úverového rámca sa splácajú úroky len z vyčerpanej časti schváleného úverového rámca. Po splatnosti tohto rámca má klient možnosť svoj krátkodobý úver bez poplatku transformovať na dlhodobý úver na bývanie od BKS Bank, alebo ho bez poplatku splatiť, prípadne refinancovať cez inú úverovú inštitúciu.

Úver na bývanie
Stále najčastejším spôsobom financovania kúpy nehnuteľnosti však zostáva úver na bývanie, ktorý je ideálnym riešením v prípade, že chcete kupovať byt, dom alebo pozemok a nemáte dostatočnú hotovosť. BKS Bank svojim klientom ponúka pri úvere na bývanie úrokovú sadzbu už od 2,95 % p. a. pri 3-ročnej fixácii. Výška úveru je možná až do 100 % hodnoty nehnuteľnosti s bezplatným vyhotovením znaleckého posudku. Za spracovanie úveru zaplatí žiadateľ spracovateľský poplatok vo výške len 100 EUR. Klient má pritom kedykoľvek možnosť uskutočnenia mimoriadnej splátky alebo predčasného splatenia za zvýhodnených podmienok bez ďalších skrytých poplatkov. Minimálna výška úveru je stanovená na 5.000 EUR pri 25-ročnej splatnosti.

Benefity
Klientom, ktorým BKS Bank poskytla úver na bývanie, automaticky prináleží benefit v podobe poskytnutia produktu Premium Konto na 3 roky zdarma. Premium Konto je výhodný balík služieb, ktorý zahŕňa bežný účet v kombinácii so sporiacim účtom. Bežný účet je určený na uloženie a optimálne zúročenie voľných prostriedkov a realizáciu bezplatného bezhotovostného tuzemského a zahraničného platobného styku prostredníctvom BKS Online Banking alebo pobočky. Zostatok na bežnom účte typu Premium Konto je úročený úrokovou sadzbou 0,35 % p.a., čo pre klienta predstavuje najlepšie zhodnotenie voľných prostriedkov na bežnom účte na našom trhu.

Online sporiaci účet ponúka BKS Bank v kombinácii s bežným účtom v balíku Premium Konto. Online sporiaci účet s úrokovou sadzbou 1 % p.a. patrí medzi najlepšie úročené produkty bez viazanosti na slovenskom bankovom trhu. Používanie Online sporiaceho účtu je viazané na BKS Online Banking. Vklady na produkte Online sporiaci účet sú denne splatné, s prostriedkami sa dá disponovať kedykoľvek bez sankčných úrokov. Úroky na tomto produkte sú pripisované 1 krát ročne, vždy ku koncu kalendárneho roka.

Solídny rakúsky koncern

BKS Bank AG so sídlom v Rakúsku zamestnáva okolo 1.100 zamestnancov v 56 pobočkách v Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku a Slovensku a k polroku 2014 dosiahla bilančnú sumu 6,90 mld. EUR. Ukazovatele, ako je miera vlastného kapitálu, ktorá dosiahla vynikajúcu hodnotu 15 % a miera základného kapitálu vo výške 12, 4 %, výrazne prekračujú aktuálne požiadavky a predstavujú pre banku, a tým aj pre jej klientov, najvyššiu možnú istotu. Prostriedky vložené do BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR sú chránené Fondom ochrany vkladov Rakúskej republiky. Slovensko je najmladším medzinárodným trhom koncernu BKS Bank, ktorý má sídlo v rakúskom meste Klagenfurt. BKS Bank má na Slovensku zatiaľ jednu pobočku v Bratislave. „Výhodou menšej spoločnosti, akou je aj BKS Bank, je flexibilita a individuálny prístup ku klientovi. Našim klientom poskytujeme kvalitný osobný servis a profesionálne odborné poradenstvo, ktoré vedie k tomu, že nás často odporúčajú svojim blízkym a známym,“ hovorí Ing. Peter Malo.