AXA pokračuje v ochrane rodiny a príjmu. Do médií prichádza druhá vlna kampane na životné poistenie

AXA pokračuje v ochrane rodiny a príjmu. Do médií prichádza druhá vlna kampane na životné poistenie

AXA spustila začiatkom októbra druhú vlnu kampane na životné poistenie. Okrem televízie sa bude kampaň realizovať aj na vybraných portáloch formou reklamných bannerov. Súčasťou kampane je aj inzercia v tlačených médiách, ktorá vizuálne odkazuje na televízny spot.

„Hlavným motívom našich kampaní v posledných rokoch je ochrana rodiny a príjmu pri neočakávaných životných udalostiach. Život sa nám môže zo dňa na deň od základu zmeniť, je dobré pripraviť sa. Jednou z možností je práve naše životné a rizikové poistenie,“ hovorí Peter Socha, riaditeľ segmentu Life&Savings pre Českú a Slovenskú republiku.

Kampaň mala premiéru na jar tohto roka a bola klientmi mimoriadne pozitívne hodnotená. AXA sa preto rozhodla jej jesenné opakovanie rozšíriť aj o ďalšie médiá. Televízny spot je pripravený v spolupráci lokálneho a CEE regionálneho marketingového oddelenia a bude sa vysielať tiež v Poľsku. Samotné nakrúcanie sa realizovalo v Českej republike, kde sa konal rovnako aj casting. Režisérom je Nór Lars Tovik, ktorý s AXA spolupracuje dlhodobo. V roku 2006 vytvoril pre stanicu National Geographic nové zvučky, predely a reklamy. Táto práca mu priniesla množstvo ocenení vrátane siedmich zlatých Promax Awards.

Hlavným motívom spotu je ochrana rodiny a príjmu pri neočakávaných životných situáciách. Posolstvom kampane je ochrániť seba a svoju rodinu pred následkami nečakaných životných udalostí, ktoré môžu natrvalo zmeniť plány rodiny do budúcnosti.

AXA svojim klientom od spustenia kampane až do konca roka ponúka navyše mimoriadne dvojnásobné finančné plnenie v prípade dlhodobého pobytu v nemocnici.

AXA na Slovensku a v Českej republike
Finančná skupina AXA v Českej republike a na Slovensku vykázala v roku 2013 prevádzkový zisk 8,79 miliónov eur a celkové predpísané poistné vo výške 621 miliónov eur. V ČR a SR ponúka produkty životného aj neživotného poistenia, investovania a sporenia na starobu. Má viac ako 1,4 milióna klientov, takmer 600 zamestnancov a spravuje aktíva vo výške viac ako 3 742 miliónov eur.

AXA životní pojišťovna a.s. so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 618 59 524, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2831, podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, číslo vložky 1327/B. AXA životní pojišťovna si drží na trhu stabilnú pozíciu s 502 miliónmi eur pod správou a viac než 281 tisíc zmluvami. V roku 2013 zvýšila tržby o 39 % 166 miliónov eur, čo prinieslo rast čistého hospodárskeho výsledku o 38 % na 9,3 milióna. Dosiahla toho vďaka produktovým inováciám (vylepšenie investičného životného poistenia Kumulativ Life, úrazové a zdravotné poistenie Symphony/ActiveLife a jednorazové poistenie Balance Life), aj profitabilnému zloženiu produktov a optimalizácii nákladov. Poistná ochrana (krytie rizika), dôležitá súčasť profitabilného mixu produktov, narástla o 58 % v hrubom predpísanom poistnom na 9,6 milióna eur.

AXA pojišťovna a.s. so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 281 95 604, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826, podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 857 521, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, číslo vložky 1576/B AXA pojišťovna vstúpila na trh v roku 2008 a ponúka poistenie majetku (budovy, domácnosti) a poistenie áut (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie) so širokým sortimentom pripoistenia a asistenčných služieb. Hrubé predpísané poistné dosiahlo 39 miliónov eur a portfólio poistných zmlúv takmer 509 tisíc kusov.

AXA dôchodková správcovská spoločnosť (2. pilier)
AXA d.s.s sa umiestnila v roku 2013 na druhom mieste na trhu dôchodkového sporenia s 26,1 % podielom a udržuje si stabilnú pozíciu jednej z najväčších dôchodkových spoločností na Slovensku. Aj cez legislatívne zmeny, ktoré spôsobili výrazný pokles príspevkov klientov, aktíva v správe vzrástli o 13 % oproti minulému roku, celkovo na približne 1,5 miliardy eur. Poskytuje služby viac ako 359 tisícom klientov.

AXA doplnková dôchodková spoločnosť (3. pilier)
AXA d.d.s, dosiahla v roku 2013 podiel vo výške 12,5 % na trhu dôchodkového sporenia. Objem spravovaných aktív sa zvýšil o 13 % na približne 177 miliónov eur. Spoločnosť má viac ako 126 tisíc klientov.

AXA investiční společnost a.s. so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 770 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, číslo vložky 1475/B. AXA investiční společnost vstúpila na trh v roku 2007 a ku koncu roka 2013 mala viac ako 94 000 klientov. Pokiaľ ide o retailovú klientelu, spoločnosť spravuje aktíva v hodnote 143 miliónov eur. Klienti môžu investovať do 10 podielových fondov, z ktorých tri sú „zastrešujúce“ fondy, ktoré klientom umožňujú investície do 1 100 najlepších fondov spravovaných spoločnosťou AXA.

AXA Group
Skupina AXA patrí k celosvetovým lídrom v oblasti finančného zabezpečenia. Podnikanie spoločnosti AXA je geograficky diverzifikované. Zameriava sa na Európu, Severnú Ameriku a Blízky východ. Celosvetovo má AXA 102 miliónov klientov v 56 krajinách, 160 tisíc zamestnancov a jej celkový príjem za rok 2013 presiahol 91 miliárd eur.