Päť užitočných rád pri jazde na bicykli

Päť užitočných rád pri jazde na bicykli

Cyklista musí nosiť počas jazdy prilbu. Hoci zákon určuje povinnosť mať ochrannú prilbu len pri jazde mimo obce, v záujme vlastnej bezpečnosti je najlepšie mať ju na hlave stále. Tak ako deti do 15 rokov, ktoré zo zákona musia nosiť prilbu pri jazde na bicykli za každých okolností.

Cyklista nesmie pred jazdou požívať alkohol. Na Slovensku sa uplatňuje princíp nulovej tolerancie. Pod vplyvom alkoholu je zakázané riadiť vozidlo, teda aj bicykel. „Podľa zákona o cestnej premávke cyklista nesmie riadiť dvojkolesové vozidlo, ak požil alkohol, resp. v takom čase po jeho konzumácii, keď sa alkohol ešte môže nachádzať v jeho organizme. Odbúravanie alkoholu v krvi závisí od individuálnych daností každého človeka a samozrejme od množstva požitého alkoholu. Pri zavinení nehody je skúmanie hladiny alkoholu v krvi jedno z rozhodujúcich kritérií, ktoré rozhoduje o vine a výške trestu. Preto aj cyklisti musia byť obozretní a zbytočne neriskovať,” hovorí István Palágyi, inštruktor Centra pre techniku riadenia Groupama Garancie.

Pri jazde na bicykli je vhodné používať reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. Aj keď sú pre cyklistov reflexné prvky povinné len za zníženej viditeľnosti, v záujme bezpečnosti by ich určite mali nosiť aj za bieleho dňa. „Mnoho cyklistov sa mylne domnieva, že za zníženej viditeľnosti reflexné prvky nahrádzajú osvetlenie,” upozorňuje I. Palágyi.

Pomerne častým priestupkom cyklistov je, že v snahe vyhnúť sa „veľkej“ premávke jazdia po chodníku. Pokiaľ je na ceste vyhradený cyklistický pruh, sú v ňom povinní jazdiť.
Na chodník by nemali vchádzať ani v prípade, ak cyklistický pruh na komunikácii nie je vyznačený. Jazda po chodníku je zakázaná a je porušením pravidiel cestnej premávky.

Cyklisti musia rešpektovať dopravné značky ako každý iný účastník cestnej premávky.
Mnohí sú presvedčení, že bicyklom nikoho neohrozujú a pokojne vojdú aj do jednosmernej ulice so „zákazom vjazdu“. Pravidlá cestnej premávky však takéto správanie nepovoľujú. Vjazd do jednosmernej ulice je možný len vtedy, ak zákazovú značku dopĺňa tabuľa, ktorá povoľuje výnimku pre cyklistov.

Vo „veľkej“ premávke by mal cyklista dodržiavať tieto zásady:

• Vyhýbať sa prudkým zmenám smeru jazdy. Vždy dávať znamenie o odbočovaní upažením ruky. Len tak predíde nepríjemnostiam a vážnym zraneniam ostatných účastníkov cestnej premávky, ako aj seba samého.
• Počas jazdy byť stále v strehu a nenosiť slúchadlá, resp. vypnúť hudbu, aby sa mohol naplno venovať dianiu okolo seba.
• Nikdy nezastavovať alebo jazdiť v tzv. mŕtvom uhle áut, čiže na strane spolujazdca, resp. za vozidlom. Pri prejazde vedľa automobilu by cyklista mal vidieť do niektorého zo spätných zrkadiel.
• Na neznámej križovatke spomaliť a presvedčiť sa, kto má v akom poradí prednosť. Odporúča sa vyhľadať očný kontakt s vodičmi a dať im jednoznačné signály.
• Nikdy nepredbiehať kolónu áut z pravej strany. Jedinou výnimkou je, ak motorové vozidlo odbočuje doľava. Pri obchádzaní pomaly idúcich alebo stojacich áut treba byť vždy maximálne pozorný.