Ecover prichádza s revolúciou v ekologickom čistení – nahradil palmový olej absolútne prevratným olejom z rias

Ecover prichádza s revolúciou v ekologickom čistení – nahradil palmový olej absolútne prevratným olejom z rias

Ako súčasť dlhodobej snahy úplne nahradiť palmový olej a olej z palmových jadier v celej výrobe spoločnosti, použila spoločnosť Ecover ako úplne prvá v tekutom pracom prostriedku olej z rias. Tento krok predstavuje medzník v celosvetovom ťažení za ochranu dažďových pralesov, zníženie uhlíkových emisií a väčšie využívanie lokálnych zdrojov.

Spoločnosť Ecover začiatkom apríla oznámila, že tekutý prací prostriedok vyrábaný pod touto značkou bude úplne prvým na svete, na výrobu ktorého sa použije olej z rias, ako alternatíva k palmovému oleju. Tento i ďalšie produkty budú v predaji na slovenskom trhu v druhej polovici tohto roka.

Toto vyhlásenie spoločnosti Ecover je významným míľnikom na ceste v boji za ochranu niektorých najohrozenejších dažďových pralesov na svete a fauny a flóry, ktoré sú od tohto ekosystému priamo závislé.

“V náväznosti na toto vyhlásenie plánujeme počas roka 2014 i v budúcnosti rozšíriť používanie oleja z rias a podobných technológií na všetky produkty a trhy značky Ecover,“ povedal Dirk Develter, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti Ecover.

“Využitie oleja z rias zabezpečuje vysokú účinnosť produktov no zanecháva omnoho menšiu ekologickú stopu, ako používanie väčšiny olejov vyrábaných v trópoch, ako je napríklad palmový či kokosový olej. To robí oleje z rias ideálnymi pre výrobu produktov do domácností, v ktorých sú v súčasnosti hojne použité práve tropické oleje. Počas nášho výskumu zameraného na nahradenie palmového oleja sme zistili, že riasy sú schopné produkovať jeden z najčistejších olejov vôbec,“ dodáva Develter.

Už v roku 2009 sa Ecover stal lídrom na trhu, keď palmový olej v povrchovo aktívnych látkach svojich čistiacich produktov nahradil v Európe, teda lokálne získavaným repkovým olejom. Tropické oleje (palmový a kokosový) sú, po rope, v súčasnosti najčastejšou hlavnou zložkou všetkých povrchovo aktívnych látok. Približne 90 % obnoviteľného obsahu povrchovo aktívnych látok, ktoré sú na trhu, pochádzajú z palmového alebo kokosového oleja, palmový sa pritom používa najčastejšie. Použitie oleja z rias ako alternatívy je ďalším krokom k zníženiu závislosti priemyslu na palmovom oleji a oleji z palmových jadier, ktorých výroba je spojená s masívnym výrubom dažďových pralesov a tým aj ohrozením mnohých rastlinných a živočíšnych druhov.
Nové produkty poskytnú spotrebiteľovi rovnakú čistiacu silu a ich výhody pre človeka i planétu sú vďaka nahradeniu palmového oleja riasovým obrovské:

· Spoločnosti môžu znížiť závislosť na veľkovýrobných odvetviach, ako je spracovanie ropy a výroba palmového oleja bez toho, aby negatívne ovplyvnili účinky svojich produktov.
· Zníženie závislosti od palmového oleja podporí projekty na ochranu prírody po celom svete. Už desaťročia sú dažďové pralesy v krajinách ako Sumatra či Borneo ničené a nahrádzané komerčnými palmovými plantážami. Miznutie prirodzených dažďových pralesov má devastačný dopad pre mnohé druhy rastlín a zvierat, pre ktoré sú dažďové pralesy prirodzeným prostredím. Najvýraznejším príkladom je orangutan. Orangutany na Sumatre sú kriticky ohrozené a bez okamžitého zásahu im hrozí vyhynutie.
· Riasy je možné pestovať a olej z nich vyrábať lokálne, nie je potrebné využívať ich zdroje v trópoch. Tým sa redukuje uhlíková stopa vznikajúca pri zložitom dodávateľskom reťazci na dlhé vzdialenosti.
· Oleje z rias dávajú výrobcom a predajcom možnosť plnej transparentnosti dodávateľského reťazca.

Philip Malmberg, CEO spoločnosti Ecover hovorí:
“Spoločnosti a značky už príliš dlho deklarujú, že chcú ´spraviť zmenu´ a ponúknuť zákazníkom ekologické a etické, trvalo udržateľné produkty. Ale v mnohých prípadoch o tom iba rozprávajú. My sme jednou z prvých spoločností, ktoré predstavujú inovatívnu alternatívu k tropickým olejom a ako výsledok ponúkame skutočnú zmenu v životoch ľudí a planéty, od ktorej sme všetci závislí.“

Predajcovia, ochrancovia životného prostredia a zástancovia trvalej udržateľnosti uvítali toto vyhlásenie spoločnosti Ecover.

Tekutý prací prostriedok značky Ecover ponúka zákazníkom voľbu, ktorá znižuje používanie tropických olejov. Snahou Ecover je vždy pomôcť zákazníkovi „ísť opatrne“ na životné prostredie a využitie rias na výrobu oleja sa zdá byť skutočne tou správnou cestou.