Nábytkové dvierka s RAL-certifikátom

Nábytkové dvierka s RAL-certifikátom

Pred dvomi rokmi založené združenie Gütegemeinschaft Dreisimensionale Möbelfronten e. V. (Združenie kvality pre trojdimenzionálne povrchové úpravy nábytku) stojí pred udelením certifikátu kvality RAL. V združení kvality sú zastúpené všetky relevantné disciplíny: od renomovaných výrobcov 3D nábytkových dvierok cez dodávateľov fólií, lepidiel a MDF dosiek.

Testovacie postupy
Združenie Gütegemeinschaft Dreidimensionale Möbelfronten e. V. vyvinulo nové kvalitatívne a skúšobné postupy pre splnenie osvedčovacieho procesu na RAL Inštitúte (Nemecký inštitút pre zabezpečenie kvality a certifikácie). Tieto predpisy opisujú všetky kritériá a testovacie postupy pre výrobcov vysokohodnotných 3D nábytkových dvierok potiahnutých termolaminátom. V centre aktivít stojí vývoj novej skúšobnej metódy, ktorou sa má zabezpečiť odolnosť 3D nábytkových dvierok proti vplyvom prostredia.

Technická dokumentácia sa zakladá okrem iného na prevádzkových skúškach, pričom sa rozličné nábytkové dvierka vyrábali na laboratórnych lisoch a priemyselných zariadeniach. Celkovo sa kombinovaním opracovaných drevovláknitých dosiek (MDF) s rozličnou kvalitou, rozličných fólií a lepidiel, ako aj rozličnými procesmi spracovania vytvorilo 576 kombinácií. Na to, aby sa mohli dosiahnuť relevantné výsledky, odskúšalo sa všetkých 576 druhov kombinácií. Vďaka skúšobným postupom, ktoré sa vyvinuli na skúšanie dlhodobej odolnosti proti vplyvom prostredia, sa podarilo získať zaujímavé výsledky. 3D nábytkové dvierka, ktoré splnia dané kvalitatívne a skúšobné predpisy, sú kvalitné a vysoko odolné. Sú vhodné predovšetkým na použitie v kuchynských priestoroch.

Prísna kontrola
„RAL Inštitút vykonáva prísnu kontrolu, aby sa opísané kritéria skutočne dodržiavali: jednak zo strany výrobcov a subdodávateľov a jednak zo strany externých, nezávislých skúšobní. Okrem toho stanovená dokumentácia zabezpečuje, že sa všetky použité stroje, parametre a materiály dajú spiatočne skontrolovať,“ objasňuje náročné rámcové podmienky Joachim Mundt drevársky technik obchodnej jednotky RENOLIT DESIGN, ktorý zodpovedá za použitú techniku a je vedúcim kontroly kvality výrobkov nového združenia pre kvalitu.

Doteraz sa stali členmi združenia spoločnosti 3B, Arko a Ilcam, ktorí sú výrobcami 3D nábytkových dvierok. Všetci členovia združenia, vďaka spoločnému postupu, už ponúkajú nábytkové dvierka s RAL-certifikátom. Prírastok v členskej základni je želaný: „Sme otvorení pre všetkých výrobcov, ktorí dlhodobo spĺňajú všetky kvalitatívne kritéria. Pretože čím viac firiem sa bude na systéme kvality podieľať, o to silnejšia bude naša pozícia,“ zdôrazňuje Joachim Mundt.
Nábytkové 3D fólie od obchodnej jednotky RENOLIT DESIGN sú dostupné aj na slovenskom trhu.

Viac informácií získate na www.renolit.com