Fotografická súťaž „Ekológia v objektíve 2013“, má svojich víťazov

Fotografická súťaž „Ekológia v objektíve 2013“, má svojich víťazov

Veda, ktorá pomáha zlepšovať život – to bola téma deviateho ročníka fotografickej súťaže Ekológia v objektíve. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem verejnosti o vedu, výskum a inovácie pre trvalo udržateľný rozvoj a ochranu prírody. Amatérski aj profesionálni fotografi z Čiech a Slovenska prihlásili do súťaže v priebehu necelých dvoch mesiacov takmer tisícku snímok.

Porota zložená z odborníkov na životné prostredie a na fotografovanie zasadla na už konci októbra, kedy vybrala deväť víťazov tohtoročnej súťaže. Slávnostné vyhlásenie víťazov prebehlo v Prahe 6.novembra.

Vyhodnotenie fotosúťaže
Do posledného 9. ročníka súťaže sa zapojilo 499 fotografou z Čiech a Slovenska s takmer tisíckou záberov. Súťažné práce posudzovala odborná porota , ktorej predsedala prof. Milota Havránková, svetoznáma slovenská fotografka, výtvarníčka, profesorka na FAMU a VŠVU. Medzi ďalšími porotcami boli zástupcovia Českého zväzu ochrancov prírody, Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia ČR, šéfredaktor časopisu Digitálny fotomagazín, fotograf Jan Pohribný a zástupca organizátora – Markéta Soukupová z firmy Bayer. Porota využila právo udeliť či neudeliť ceny v jednotlivých kategóriách a tak znížila počet ocenených v kategórii juniorov a naopak zvýšila počet cien udelených v kategórii fotografické cykly.

· V juniorskej kategórii vo veku od 11 do 17 rokov porota udelila dve ocenenia. Ocenenými sa stali Ondrej Ondřej Barcuch, za fotku „Elektrické vedenie“ a Sabina Hájková za fotku „Nedovoľme, aby svet prišiel o svoje farby“.
· V kategórii dospelých – nad 18 rokov boli udelené tri ceny. Prvé miesto získal Roman Jaroš, za fotku „Dobíjanie slnkom“. Druhé miesto bolo udelené Rudolfovi Štoberovi, za fotku „Symbióza“ a tretie miesto obsadil Josef Malý, za fotku „Agronom“.
· Mimoriadne vydarené boli tento rok zábery v kategórii fotografické cykly. Porota sa preto rozhodla udeliť namiesto jednej až tri ceny. Ako najlepšia bola ohodnotená práca Viktora Sýkoru, za cyklus „Pod povrch, Miliardtina sekundy, Ochránca“. Na druhom mieste sa umiestnil Ivo Stejskal, za cyklus „Kalisko, Vápencový lom“ a tretia cena sa ušla Zdeněkovi Dvořákovi, za cyklus: „Šľachtiteľstvo“.
· Snímok, ktorý podľa poroty najviac vystihol tohtoročnú náročnú tému, získal ocenenie Grand Prix 2013. Jeho držiteľom sa stal Jakub Graf, za fotografiu s názvom „Budúcnosť?“

Ako hodnotili súťaž porotcovia
„Do vyhodnocovania súťaže Ekológia v objektíve sa zapájam celých deväť rokov, v priebehu ktorých som mohla sledovať, akým vývojom prechádzajú mladí fotografi, ktorí sa do súťaže zapájajú a ako sa tento posun v myslení premieta do ich fotografií. Na tohtoročných prácach bolo vidieť, že súťažiaci sa s témou naozaj popasovali a dali si záležať na tom, čo do súťaže prihlásili.,“ uviedla prof. Milota Havránková, svetoznáma slovenská fotografka, výtvarníčka, profesorka na FAMU a VŠVU a tohtoročná predsedníčka poroty Ekológia v objektíve.

Renomovaný český fotograf, pedagóg, ďalší člen tohtoročnej poroty, Jan Pohribný po zasadnutí poroty zdôraznil: ,,Tohtoročné prihlásené fotografie presahovali bežný rámec toho, čo by sme si pod témou” Veda, ktorá pomáha zlepšovať život “predstavovali. Mnohí autori súťažných diel nepristupovali k zadaniu súťaže prvoplánovo, ale snažili sa naopak zachytiť vo svojich fotografiách podstatu témy cez symbolizmus. Fotografia, ktorá získala ocenenie Grand Prix, hoci by sa mohla zdať kontroverzná, má vtip, nadhľad a presahuje tému práve v rovine všeobecnejšieho chápania.”

Účasť Slovenska v súťaži Ekológia v objektíve 2013
Takmer polovica súťažiacich pochádzala tento rok zo Slovenska. Z toho na „stupienkoch víťazov“ sa umiesili dvaja slovenskí účastníci fotosúťaže. V juniorskej kategórii ocenenie získala fotografka sedemnásťročná Sabína Hájková z Pezinku, ktorá svoju súťažnú fotografiu nazvala „ Nedovoľme, aby svet prišiel o svoje farby“. „Fotografovaniu sa venujem asi 5 rokov od kedy mi môj otec kúpil fotoaparát . Fotografovanie je jeden z mojich najväčších koníčkov a v budúcnosti by som sa mu chcela venovať aj profesionálne. Minulý rok som sa súťaže Ekológia v objektíve zúčastnila prvýkrát a moja fotka bola vystavovaná . Čo sa týka tohtoročnej témy, najskôr to bolo ťažké a myslela som, že sa ani nezúčastním ale po dlhšom premýšľaní som dostala nápad .Umiestnenie pre mňa znamená možnosť kúpiť si lepší objektív a tiež ma to povzbudilo v tom aby som sa začala fotografovaniu viac venovať,“ hovorí mladá nádejná fotografka.

V kategórii dospelých zabodoval Rudolf Štober z Rožňavy so svojou fotografiou „Symbióza“.

„K tajomstvu fotografie som sa dostal ešte ako chlapec. Fotografovaniu sa venujem ako amatér vo voľnom čase. Znamená pre mňa znamená hlavne veľký relax a potešenie z toho, ak niekto pozitívne ohodnotí môj záber, resp. moje videnie. V súťaži „Ekológia v objektíve“ som sa zúčastnil po prvýkrát, a ocenenie mojej fotografie pre mňa znamená veľké morálne ocenenie, ale aj posunutie v mojej záľube. K tohtoročnej téme som pristupoval z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja a rozširovania sa obnoviteľných zdrojov v prírode a v okolí nás. V mojej fotografii som chcel poukázať na určitú „symbiózu“ obnoviteľných zdrojov v prírode. Na fotografii sú zachytené určité obdobia poľnohospodárskej výroby a spracovania produktov na poliach, ako aj obrobenia pôdy, medzi ktorými je aj „políčko“ fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie,“ komentuje svoj príbeh ocenený amatérsky fotograf.

Za Slovenskú stranu prevzala nad súťažou záštitu Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá pôsobí pod Ministerstvom životného prostredia SR. „Som veľmi rád, že som mal česť prevziať záštitu nad československou súťažou Ekológia v objektíve. Zameranie súťaže a téma ročníka 2012 – Udržateľná energia pre lepší život, korešponduje s hlavným poslaním Slovenskej agentúry životného prostredia. Verím, že súťaž otvorila cestu pre našu ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Víťazom blahoželám,“ vyjadril sa Martin Vavřinek, generálny riaditeľ SAŽP

O súťaži
Súťaž organizovaná firmou Bayer prebiehala pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenské republiky, Slovenskej agentúry pre životné prostredie a Českého zväzu ochrancov prírody.
Organizátor súťaže rozdelil tento rok medzi slovenské a české víťazné ceny v celkovej hodnote 200 tisíc českých korún. Výstava víťazných a ďalších vybraných diel bude k dispozícii v elektronickej verzii na webe projektu na www.ekologievobjektivu.cz alebo na facebook.com / EkoObjektiv.

Tohtoročný ročník je posledným ročníkom v rámci organizácie Ekológia v objektíve. ,,V rámci súťaže Ekológia v objektíve sme sa deväť rokov usilovali o inšpirovanie širokej verejnosti a predovšetkým mladých ľudí prostredníctvom posolstva vyjadrených vo fotografiách k väčšiemu záujmu o ochranu životného prostredia, ako aj o prírodné vedy. Snažíme sa zvyšovať povedomie o inováciách, ktoré prináša riešenie pre rad globálnych výziev, akými sú starostlivosť o zdravie, zabezpečenie výživy, ochrana klímy, ochrana prírodných zdrojov a zlepšovanie kvality života. Preto sa chceme naďalej sústrediť na podporu oblastí veda a vzdelávanie naším aktívnym zapojením v iniciatíve Making Science Make Sense v duchu našej firemnej vízie: Veda pre lepší život, ” uviedol Frank Held, Managing Director firmy Bayer v Českej republike a na Slovenskom.

Grand Prix 2013: Jakub Gráf, snímok: Budoucnosť?

1.cena v kategórii nad 18. rokov – Roman Jaroš, snímok Dobíjanie slnkom

2.cena v kategórii nad 18. rokov – Rudolf Štober, snímok: Symbióza

3.cena v kategórii nad 18. rokov – Josef Malý, snímok: Agronóm

Ocenenie v kategórii od 11 do 17 rokov – Ondřej Barcuch, snímok: Elektrické vedenie

Ocenenie v kategórii od 11 do 17 rokov – Sabina Hájková, snímok: Nedovoľme, aby svet prišiel o svoje farby

1.cena v kategórii fotografické cykly – Viktor Sýkora, cyklus: Pod povrch, Miliardtina sekundy, Ochránca

2.cena v kategórii fotografické cykly – Ivo Stejskal, cyklus: Kaliště, Vápencový lom

3.cena v kategórii fotografické cykly – Zdeněk Dvořák, cyklus: Šľachtiteľstvo