Základom domácej lekárničky je kvalitný teplomer – ako správne merať teplotu – Thermoval duo scan – revolúcia v meraní telesnej teploty

Základom domácej lekárničky je kvalitný teplomer – ako správne merať teplotu – Thermoval duo scan – revolúcia v meraní telesnej teploty

Prichádza jeseň a s ňou aj klasické obdobie chrípok, zodraných nosov a hrdiel zabalených do huňatých šálov. Choroba sa skrátka nepýta a často príde bez varovania. Pri liekoch sa spoliehame na odporúčanie lekára či lekárnika, avšak výber ďalších dôležitých zdravotných pomôcok, ako napr. teplomera, častokrát podceníme. Pritom práve informácie o teplote sú pre rýchle a presné stanovenie diagnózy kľúčové. Kvalitný teplomer by preto mal byť základom každej domácej lekárničky.

Správny teplomer by nemal chýbať predovšetkým v rodinách s deťmi. Donútiť však choré dieťa aby pevne držalo teplomer, je pre mnohých rodičov skúškou trpezlivosti. Navyše čím merať teraz, keď predaj ortuťových teplomerov ukončila v júni 2009 smernica Európskej únie? Populárne sú predovšetkým digitálne teplomery, ktorými meriame teplotu v podpazuší, v ústach či v konečníku. Novinkou a doslova revolúciou sú však dotykové infračervené teplomery. Poskytujú najmodernejší, najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob merania telesnej teploty – na čele a v uchu.

Prečo práve infračervený teplomer?

Vďaka špeciálnym senzorom získavajú infračervené teplomery, ako už názov napovedá, údaje z infračerveného žiarenia, ktoré vydáva ľudské telo. Ich hlavná výhoda spočíva v tom, že výsledok merania je k dispozícii rádovo v sekundách. Meranie navyše prebieha na ľahko dostupných miestach – na čele alebo v uchu. Tieto miesta najvierohodnejšie odrážajú skutočnú telesnú teplotu, odborne povedané – teplotu ľudského jadra. Takéto meranie preto poskytuje najpresnejšie údaje.

Pohodlné, efektívne a presné zistenie telesnej teploty ocenia predovšetkým mamičky. Dojčatá, ktorým sa za normálnych okolností teplota meria v konečníku, nie je nutné budiť rozbaľovaním. Pre deti, ktoré sa klasických teplomerov boja, nie je toto meranie teploty už tak traumatizujúce. Napríklad teplomer Thermoval duo scan, ktorý ako jeden z mála na trhu ponúka možnosť merania na čele aj v uchu, zmeria teplotu za 3 sekundy, resp. len za jednu. V prípade detí predstavuje meranie teploty v uchu najviac odporúčaný spôsob.

Zvukovod je oveľa menej vystavený vonkajším teplotným vplyvom ako napríklad čelo a preto na meranie postačí 1 sekunda. Nie je však možné vykonávať ho vtedy, keď je vo zvukovode, či v strednom uchu zápal. Taktiež ho nemožno aplikovať u dojčiat – ich zvukovod je pre senzor teplomera príliš malý.
“Mamičky na našom detskom oddelení často odmietajú pravidelne merať deťom teplotu v konečníku. Buď preto, že nechcú dieťa budiť a vyzliekať keď spí alebo deti meranie odmietajú, je im to nepríjemné a majú strach. Infračervený teplomer tento problém dokáže vyriešiť a zlepšiť spoluprácu medzi matkou a personálom, čo je hlavne v záujme chorého dieťaťa,“ vyjadrila sa MUDr. Ing. Veronika Jendruchová, PhD. z 1. Detskej kliniky DFNsP Bratislava – Kramáre.

Nepresné meranie? Len zlý postup.

Meranie infračervenými aj digitálnymi teplomermi vyžaduje určitý cvik. Aj preto sa môže zo začiatku stať, že namerané hodnoty sa nezhodujú. Získanie správnych výsledkov pri meraní vždy predchádza dôsledné oboznámenie sa s manuálom prístroja. Rovnako je potrebné vziať do úvahy niekoľko dôležitých zásad.

Teplota každého jedinca sa na rôznych častiach tela líši a v priebehu dňa kolíše až o jeden stupeň. Najnižšia telesná teplota býva okolo 4:00 hodín ráno, najvyššia teplota podvečer, okolo 18:00 hodiny. Preto sa odporúča merať teplotu v pravidelných intervaloch, ktoré umožnia lekárovi presné porovnanie podľa dennej doby a uľahčí určenie diagnózy.
Veľmi záleží na tom, kde telesnú teplotu meriame (viď. tabuľka). Teplo vydávané ľudským telom sa totiž aj pri správnom postupe meraní môže mierne líšiť od teploty nameranej v konečníku, v dutine ústnej alebo v podpazuší.Thermoval duo scan – revolúcia v meraní telesnej teploty

Z rozhodnutia komisie Európskej únie sa v júni 2009 ukončil predaj ortuťových teplomerov v Slovenskej republike. Ich miesto zaujali digitálne teplomery a len nedávno infračervené teplomery, ktoré si pre svoj pozitívny prínos už našli cestu do mnohých domácich lekárničiek.

Kvalita i dizajn
Najvyšším radom digitálnych teplomerov a doslova revolúciou v meraní telesnej teploty sa stali dotykové infračervené teplomery. Jedným z predstaviteľov najmodernejšieho a najrýchlejšieho spôsobu merania teploty je teplomer Thermoval duo scan. Ten umožňuje hneď dva spôsoby jemného a komfortného merania – v uchu a na čele (čo je zvlášť vhodné u detí, ktoré majú zlú skúsenosť so zápalom stredného ucha alebo neudržia teplomer v ústach či podpazuší ). Ovláda sa jednoducho, jediným tlačidlom a jeho moderný dizajn umožňuje pohodlné držanie v ruke. Pre meranie teploty v uchu slúži zúžená vodotesná hlavica prechádzajúca postupne do tela teplomera. Pre meranie na čele sa na ňu nasadí snímateľný nástavec. Správnemu použitiu napomáha akustický a optický signál, ktorý upozorní na začiatok a koniec merania teploty.

Veľmi priaznivá je nielen jeho vysoká presnosť merania overená v klinickej praxi, ale aj čas potrebný na meranie. Zatiaľ čo meranie teploty klasickými digitálnymi teplomermi zaberie niekoľko minút, v prípade Thermoval duo scan sú to len 3 sekundy pri meraní na čele, resp. 1 sekunda pri meraní v uchu. Výsledok posledného merania sa ukladá do pamäte a tak nie je problém výsledky meraní medzi sebou porovnávať. Teplomer je spoľahlivý a jeho batéria vydrží bez výmeny viac ako 1 000 meraní.

Prečo práve infračervený teplomer?

Infračervené, čiže tepelné žiarenie je všade okolo nás. I keď nie je viditeľné voľným okom, vyžaruje ho každé teplé teleso (aj ľudské telo) a zachytiť ho dokážu špeciálne senzory zabudované v hlavici infračerveného teplomeru. Intenzita infračerveného žiarenia je priamo úmerná teplu, ktoré telo vyžaruje. Infračervený teplomer je preto vhodný pre pohodlné a neinvazívne zisťovanie teploty jadra tela, pretože tejto teplote zodpovedá aj teplota meraná v mieste spánkovej tepny a ušného bubienka. Preto sú práve tieto miesta pre meranie telesnej teploty ideálne.

Presný, rýchly a bezpečný
Zástancovia ortuťových teplomerov spochybňujú presnosť digitálnych a infračervených teplomerov avšak opak je pravdou – tieto teplomery merajú veľmi presne. Prípadná nepresnosť merania spočíva v nesprávnom použití či nedodržaní návodu. Dôležitým faktorom sú aj prirodzené rozdiely teploty na rôznych miestach tela. Aj pri správnom postupe merania sa totiž teplo vydávané ľudským telom môže mierne líšiť od teploty nameranej v konečníku, v dutine ústnej a v podpazuší .

Ako správne merať teplotu s Thermoval duo scan?
Ako teda merať teplotu, aby namerané hodnoty boli čo najpresnejšie? Najlepšie sa meria teplota v uchu, pretože zvukovod je oveľa menej vystavený vonkajším teplotným vplyvom ako napríklad čelo. Meranie teploty v uchu trvá len sekundu, čo je výhodné najmä u detí. Pred samotným meraním je vždy potrebné skontrolovať, či dieťa nemá vo zvukovode ušný maz. Meranie vykonávame vždy v rovnakom uchu. Tento spôsob má svoje nesporné výhody, avšak nie je vhodný keď má dieťa zápal vonkajšieho zvukovodu alebo zápal stredného ucha. Pri samotnom meraní je potrebné napriamiť zvukovod miernym povytiahnutím ušnice smerom k temenu. Hrot teplomera potom opatrne zavedieme dovnútra až kým nepocítime ľahký odpor. Akonáhle sa na displeji rozsvieti symbol ucha, možno tlačidlom SCAN spustíť meranie. Koniec merania oznámi dlhý tón a výsledok sa zobrazí na displeji.

Veľmi presnou metódou vhodnou najmä u detí je meranie teploty na čele, ktoré Thermoval duo scan zvládne za 3 sekundy. Ako prebieha meranie? Pred samotným meraním je potrebné skontrolovať pokožku čela (nesmie byť poranená, odretá, zapálená, vlhká ani pokrytá krémom či make-upom). Tiež je potrebné skontrolovať čistotu povrchu snímača (po prípadnom očistení treba vyčkať 15 minút, než začneme merať teplotu). Zapnutý prístroj priložíme senzorom na čelo asi 1 cm nad stred obočia (teplomer sa musí jemne dotýkať pokožky) a stlačením tlačidla SCAN prístroj aktivujeme. Meranie začne krátkym pípnutím. Potom jednosmerným plynulým pohybom posúvame teplomer k spánku, pričom sa stále zľahka dotýka kože. Pohyb musíme dokončiť v limite 3 sekúnd, po ktorých sa na displeji zobrazí nameraná teplota.

Najčastejšie chyby pri meraní

Chybný postup môže spôsobiť nameranie nezvyklých hodnôt teploty (príliš nízka alebo vysoká). Meranie digitálnymi a infračervenými teplomermi vyžaduje menšiu dávku praxe. Ak nameriate nezvyčajné hodnoty, znova sa oboznámte s postupom a meranie zopakujte. Medzi dvoma meraniami však počkajte aspoň 30 sekúnd, aby ste dosiahli čo najvyššiu presnosť.
Príčinou namerania neobvyklých hodnôt môže byť nedodržanie určitých podmienok pre meranie.

Pri meraní na čele preto odporúčame skontrolovať, či:
• pokožka na čele nie je vlhká (pot ochladzuje a výrazne znižuje výsledok merania)
• pokožka čela nie je krytá krémom alebo make-upom (krémy pokožku prekrvujú a ohrievajú)
• povrch senzora teplomeru je čistý (ak nie je, dôkladne očistite a počkajte 15 minút než začnete opäť presne merať)
• meraná osoba bola cca 30 minút pred samotným meraním vo fyzickom pokoji
• v miestnosti je primeraná teplota (studený alebo príliš teplý okolitý vzduch meranie skresľuje)
• pri meraní na čele je nastavený kryt pre čelné meranie a nástavec sa dotýka pokožky
• pri meraní teploty bola zachytená aj spánková tepna, t.j. teplomer sa počas merania posúval od stredu obočia až na spánok.

V prípade merania v uchu skontrolujte, či:
• zvukovod je čistý, bez ušnej zátky alebo nahromadeného mazu
• povrch senzora teplomeru je čistý (ak nie je, dôkladne očistite a počkajte 15 minút, než začnete merať)
• meraná osoba bola cca 30 minút pred samotným meraním vo fyzickom pokoji
• v miestnosti je primeraná teplota (studený alebo príliš teplý okolitý vzduch meranie skresľuje)
• meranie sa vykonáva v rovnakom uchu, hodnoty môžu byť v každom uchu iné, preto je potrebné merať teplotu vždy na rovnakej strane
• senzor smeruje priamo na ušný bubienok, nie do zvukovodu. To docielime povytiahnutím hornej časti ušnice šikmo hore, smerom k temenu hlavy.

Ďalšie informácie
Infračervený teplomer Thermoval duo scan zakúpite v lekárňach, predajniach zdravotníckych potrieb alebo na internete. Využiť tiež môžete aplikáciu na stránkach http://thermoval.sk/kde-koupit.html, pomocou ktorej môžete vyhľadať najbližšie predajné miesto s teplomermi Thermoval. Odporúčaná predajná cena teplomeru je 36,30 EUR.

Viac informácií o teplomeroch Thermoval nájdete na www.thermoval.sk, kde je umiestnené aj inštruktážne video, ktoré Vás s teplomerom bližšie zoznámi. Zákazníci tiež môžu volať na bezplatnú linku 0800 171 171, kde im skúsení odborníci poradia s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa merania teploty s teplomerom Thermoval duo scan.

Novinkou na vianočnom trhu bude výhodné darčekové balenie teplomera Thermoval duo scan. Táto limitovaná edícia obsahuje infračervený teplomer Thermoval duo scan, 1x Bel Baby vlhké utierky, 1x Bel baby vatové tyčinky pre deti a 1x fľaštičku Philips Avent. Cena darčekového balenia je 42,11 EUR.