KOMUNIKÁCIA MEDZI SPRÁVCOM A VLASTNÍKMI BYTOV MUSÍ BYŤ EFEKTÍVNA

KOMUNIKÁCIA MEDZI SPRÁVCOM A VLASTNÍKMI BYTOV MUSÍ BYŤ EFEKTÍVNA

Komunikácia medzi správcom bytového domu a majiteľmi bytov či nebytových priestorov predstavuje dôležitý aspekt, na základe ktorého možno posudzovať celkový výkon správy. Ak je však takáto komunikácia nedostatočná, nespokojnosť sa môže prejaviť na oboch stranách.

Najčastejším problémom z pohľadu správcov i vlastníkov bytov na Slovensku je práve nedostatočná vzájomná komunikácia. Existuje však množstvo spôsobov, ako ju možno vylepšiť a vyhnúť sa tak radikálnym riešeniam. „Súčasťou profesionality a partnerského prístupu k našim klientom je otvorená, pravidelná a operatívna komunikácia so zaručením spätnej väzby. Rovnako je dôležité, aby spoločnosť hľadala stále nové formy komunikácie, ktoré môžu vlastníkom bytov zabezpečiť väčší komfort a lepší prístup k informáciám, ktoré súvisia s poskytovanými službami,“ uviedol Branislav Tresa, výkonný riaditeľ správcovskej spoločnosti SOMAT Group.

Predpokladom kvalitnej a efektívnej komunikácie, ako aj bezchybného zabezpečovania výkonu správy domu je konkrétny systém vybudovaný medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi bytov. Jeho základom je existencia platnej zmluvy o výkone správy, v ktorej sú detailne špecifikované práva a povinnosti oboch zúčastnených strán. Spoločnosť SOMAT Group rovnako zdôrazňuje, že práve vďaka takémuto systému sa môže vlastník bytu dožadovať náležitej reakcie na svoje oprávnené a zmluvne zakotvené požiadavky.

V súčasnosti sa možnosti, ako medzi sebou môžu komunikovať správcovia domov a užívatelia bytových a nebytových priestorov, značne rozšírili. Využitie nových alternatív je však často závislé na kreativite a aktívnom prístupe správcovskej spoločnosti. Okrem klasickej verbálnej a písomnej komunikácie vzrástla obľúbenosť elektronickej komunikácie, ktorá sa dnes bežne používa v rozličných formách. Takmer všetky správcovské spoločnosti už majú svoje web stránky s priestorom na diskusiu a dôležité otázky, niektoré ponúkajú aj samostatné portály či aplikácie určené pre konkrétnu skupinu vlastníkov. Spoločnosť Somat Group na komunikáciu s nájomníkmi využíva aj klientskú zónu. Zmluvní nájomcovia tu nájdu aktuálne informácie, všetky dôležité dokumenty týkajúce sa nielen správy, ale aj samotného objektu – nehnuteľnosti ako takej.

Interaktívna online komunikácia zlepšuje prehľadnosť, aktuálnosť a samotný prístup k informáciám o správe bytov. Tento spôsob komunikácie zároveň šetrí nezanedbateľné finančné a personálne náklady. Správca však musí prihliadať na vekovú štruktúru vlastníkov a dostupnosť internetového pripojenia, aby sa z dobre cielenej novej formy komunikácie nestal nepoužiteľný komunikačný nástroj. Preto je dôležité pripomenúť, že by nemalo ísť o nahrádzanie klasických foriem komunikácie, ale o ich zefektívnenie, skvalitňovanie a rozširovanie ponuky služieb klientom, ktorí uprednostňujú moderný spôsob komunikácie.

O SOMAT Group:
Spoločnosť SOMAT Group poskytuje široké spektrum služieb od developovania, projektovej prípravy a realizácie výstavby nehnuteľností až po property a facility management. Počas viac ako 20-ročného pôsobenia na trhu má spoločnosť na konte rozsiahle skúsenosti so správou širokého spektra projektov.

V rámci property a facility managementu zabezpečuje SOMAT Group technologickú správu budov, vrátane servisu, odborných prehliadok, údržby, ale aj riadenia a prevádzky budov (tzv. hard servis), služby bežnej prevádzky ako čistiace služby alebo plánovanie a správa interiérov (tzv. soft servis), administratívny servis a ďalšie doplnkové služby, napríklad outsourcing služieb a energetické poradenstvo. Tieto služby poskytuje aj vďaka jednotnému manažérskemu systému, ktorý je držiteľom certifikátov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007. Pri svojich aktivitách kladie SOMAT Group veľký dôraz na ochranu životného prostredia a ekologickú udržateľnosť. Spoločnosť je členom Slovenskej asociácie facility managementu.

Od roku 2007 začala spoločnosť prehlbovať svoje aktivity v oblasti správy bytov. K najvýznamnejším spravovaným projektom SOMAT Group patria projekty Vienna Gate, rezidenčná časť projektu Eurovea, Tri veže či Karloveské rameno.