ŠETRENIE ENERGIE FOTOVOLTAIKOU JE TERAZ VÝHODNEJŠIE

ŠETRENIE ENERGIE FOTOVOLTAIKOU JE TERAZ VÝHODNEJŠIE

Pre zákazníkov, ktorí sa do 30. novembra 2013 rozhodnú pre fotovoltaickú inštaláciu značky Schüco, je pripravený akčný záručný a servisný balíček 10+2. Štandardom fotovoltaických systémov nemeckej spoločnosti Schüco pritom býva desaťročná záruka na všetky komponenty vrátane montážnej konštrukcie i meničov napätia a pre inštalácie na komerčných aj súkromných objektoch platia jednotné podmienky. Predĺžená garancia sa vzťahuje na čiastkové komponenty a montážny systém.

Spoľahlivé solárne výnosy
Základným princípom balíčka 10+2 sú pravidelné servisné kontroly zaručujúce dobrý stav systému a optimálne solárne výnosy. V nadväznosti na kontinuálnu údržbu inštalácie zákazník čerpá predĺženú 12-ročnú záruku. „Štandardnú desaťročnú záruku PV10 poskytujeme už viac ako rok na všetky komponenty fotovoltaických inštalácií všetkých výkonov. Takto komplexne nastavené záručné podmienky vrátane garantovaných 25 rokov na výkon panelov sa u zákazníkov stretli s veľkým ohlasom. Aktuálne ponúkaný balíček prináša atraktívnu možnosť záruku uplatňovať o dva roky dlhšie,“ uviedol Igor Belovič, manažér predaja spoločnosti Schüco. Predĺžená záruka je viazaná na pravidelný servis zariadenia so zaistením maximálneho výkonu a bezproblémovej prevádzky.

Ako si zaobstarať fotovoltaické zariadenie
Prvým krokom pri inštalácii fotovoltaických článkov je stretnutie s montážnym partnerom Schüco. Ten vypracuje návrh systému a prepočet návratnosti a poskytne rady v otázkach financovania. S fotovoltaickým zariadením sa stanete výrobcom elektrického prúdu ako súkromná osoba alebo živnostník.

Po odsúhlasení projektu zariadenia dostanete konkrétnu ponuku. Po zadaní zákazky váš montážny partner Schüco prihlási zariadenie u príslušného prevádzkovateľa elektrickej siete, ktorý pri zariadeniach nad 10 kWp uvedie systém do skúšobnej prevádzky. Zariadenie namontujú v priebehu niekoľkých dní od dodávky a pripoja ho na sieť. Prevádzkovateľ siete prevezme zariadenie a uzavrie s Vami zmluvu o odoberaní dodávok solárneho prúdu. Budete pravidelne hlásiť stav elektromeru a obdržíte platby za dodávky energie.