Priekopové žľaby – ochránia majetok i zdravie

Priekopové žľaby – ochránia majetok i zdravie

Potreba funkčných odvodňovacích systémov sa v posledných rokoch ukázala ako jedna z priorít pri opatreniach, ktoré majú predchádzať dôsledkom ničivých povodní. S tým súvisí aj kladenie čoraz väčšieho dôrazu na efektívne zabezpečenie odtoku zrážkových vôd z ciest a okolia železníc.

Jesenné a jarné obdobie sa vyznačuje zvýšeným výskytom zrážok z čoho vyplýva zväčšené riziko vzniku povodňových aktivít a hromadenia vody na cestách a železničných tratiach. Ako jeden z účinných spôsobov predchádzania rizikám poškodenia majetku a dopravným nehodám sa ukázal systém priekopových žľabov. Ich zásadná výhoda spočíva najmä v tom, že zrážkovú, alebo prívalo-vú vodu nielenže zachytia, ale zároveň aj efektívne odvedú z miesta, pre ktoré by mohla predstavo-vať nebezpečenstvo. Nevzniká tak stojatá voda, ktorá môže byť po čase zdrojom zápachu a miestom výskytu premnoženého hmyzu. Výrobou kvalitných prefabrikovaných žľabov sa zaoberá spoločnosť LEIER Baustoffe SK s.r.o. špecializujúca sa na výrobu a predaj stavebných materiálov. Vyvinula sofistikovaný systém predstavujúci účinné riešenie pri ochrane zdravia i majetku obyva-teľstva v čase intenzívnych zrážok, alebo povodní. Účinnosť tohto systému pramení najmä z jeho špeciálnych vlastností.

Efektivita priekopových žľabov
Vynikajúcu hydraulickú výkonnosť žľabu, ktorá je pre funkčnosť kľúčová, zabezpečuje hladkosť a odolnosť materiálu použitého na výrobu. Jedná sa o vysokopevný betón odolávajúci aj prípadným prekážkam naplavených vodou. Vďaka špeciálnemu tvaru sa veľmi dobre čistí, nezarastá burinou a neukladá nečistoty. Ďalšou nespornou výhodnou systému je jeho rýchla montáž. Jednotlivé prvky do seba presne zapadnú. Dĺžka každého dielca je len 2 metre, čo významne uľahčuje manipuláciu so žľabmi a aj ich pokládku, ktorá tak môže byť realizovaná aj v neprístupnejšom teréne. Systém pera a drážky navyše umožňuje vyhotovenie oblúkov, takže systém je aj veľmi flexibilný.


1. priekopový žľab
2. bočná výplň vykopaným materiálom
3. zhutnené štrkové lôžko
4. podložie

Systém výstavby v základných krokoch:
1. Výkopové práce
Vďaka optimálnemu tvaru žľabu nie je potrebné realizovať rozsiahly výkop. Získanú hlinu je tiež možné použiť ako bočný výplňový materiál.

2. Manipulácia a pokládka
Vďaka špeciálnemu dvíhaciemu zariadeniu sa manipulácia s prvkom, upevnenie pri dvíhaní a pokládke realizuje jednoducho, bezpečne a rýchlo. Je možné ju realizovať takpovediac „priamo z auta“. Pred samotným osadením sa dno zabezpečí zhutneným štrkovým lôžkom.

3. Dohotovenie
Vodotesnosť systému je možné zabezpečiť vyplnením škár tesniacou maltou. Okraje žľabu nie je potrebné vybaviť špeciálnou krajovou dlažbou. Už v bezprostrednej blízkosti žľabu môže byť napríklad vysadený trávnik.

Praktickosť riešenia spočíva tiež v možnosti umiestnenia priechodných zákrytových dosiek, čím sa umožňuje bezproblémová dostupnosť chránených objektov Eliminuje sa aj riziko znefunkčnenia dopravnej komunikácie v mieste, kde si situácia vyžaduje viesť žľab priamo cez cestu. Zabezpečený je tiež jednotný optický vzhľad a kompaktnosť celého systému, čo je dôležité napríklad v prípade, keď je žľab súčasťou upravenej ulice. Celý systém je navyše veľmi nenápadný, svojim čistým vyhotovením nenarúša okolie a prispieva k udržiavaniu prirodzeného stavu prostredia, do ktorého je začlenený.

Zhrnutie výhod:
• tvarovo čisté prevedenie
• ľahké čistenie
• priechodné zákrytové dosky
• optimalizovanie podľa prietoku

Oblasť využitia:
• pozdĺž cestných komunikácií
• odvádzanie dažďovej vody z diaľnic
• umiestnenie pozdĺž železničných násypov
• ochranné žľaby pozdĺž zástavby rodinných domov

Pre viac informácií navštívte www.leier.sk