Recept na správne financovanie bývania podľa BKS Bank

Recept na správne financovanie bývania podľa BKS Bank

Portfólio rakúskej BKS Bank v Bratislave, ktorá do jesene 2012 ponúkala služby výhradne pre firemných klientov, bolo koncom roka 2012 rozšírené o služby pre retailových klientov. Táto nová ponuka bola vnímaná veľmi pozitívne. Zodpovedajúc filozofii BKS Bank sa aj pobočka v Bratislave sústreďuje na osobné a individuálne poradenstvo. Spokojnosť klientov dokazuje aj vysoká miera ich odporúčaní. Aktuálna ponuka banky zahŕňa bežné účty, sporiace produkty (termínované vklady a online sporiace účty), spotrebné úvery ako aj úvery na bývanie.

„Klasický prepážkový systém banky je veľmi náročný na náklady. Mnohé z dnešných bežných bankových služieb možno realizovať bezhotovostne v rovnako vysokej kvalite. Tento princíp využívame pri zavádzaní našich retailových produktov. Na druhej strane však kladieme dôraz na osobný kontakt s klientom, ktorému pri jeho rozhodnutiach stoja po boku veľmi dobre vyškolení poradcovia.“ hovorí Peter Malo, vedúci BKS Bank na Slovensku.

Ako jediná banka na Slovensku ponúka BKS Bank svojim klientom v oblasti financovania projektové financovanie v podobe tzv. Kontokorentu na bývanie.

Kontokorent na bývanie je úverový produkt určený na financovanie výstavby domu, kúpy domu, bytu, rekonštrukcie domu alebo bytu. Klientovi sa na základe jeho zámeru poskytne za adekvátneho zabezpečenia úverový rámec na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia. Poskytnutý úverový rámec je účelovo viazaný, pričom klient je povinný zdokladovať použitie prostriedkov. Tento produkt je vhodný v prípade krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov (napr. ak kúpa nového bytu predbieha predaj starého bytu, z ktorého mala byť kúpa financovaná), pri výstavbe domu alebo pri rekonštrukcii domu alebo bytu (keď nie je známa presná potreba cudzích zdrojov na financovanie). Kontokorent na bývanie od BKS Bank poskytuje počas výstavby flexibilné a prehľadné financovanie šité na mieru, ktoré sa odvíja od aktuálnej potreby a životnej situácie klienta. Klient počas doby trvania úverového rámca spláca úroky len z vyčerpanej časti schváleného úverového rámca. Po vypršaní schváleného rámca má klient možnosť svoj úver bez poplatku transformovať na klasický úver na bývanie od BKS Bank, alebo ho bez poplatku splatiť, prípadne refinancovať, cez inú úverovú inštitúciu.
Úver na bývanie si v BKS Bank môžete zobrať v štandardných prípadoch na 25 rokov. „Našim úverovým klientom ponúkame v BKS Bank financovania s variabilnou úrokovou sadzbou. Táto konštrukcia reflektuje v plnej miere aktuálne dianie na trhu a je pre klienta férovým a transparentným riešením,“ dodal Peter Malo. Výška splátok a dĺžka splácania úveru sú prispôsobené aktuálnej situácii klienta a hodnote zabezpečenia. Počas celej doby trvania financovania je klientom poskytnuté odborné a osobné poradenstvo v moderných priestoroch pobočky, ako aj priamo u klienta. Minimálna výška úveru je 5.000 EUR, pričom klient je povinný zdokladovať účel použitia. Klienta po zaplatení spracovateľského poplatku už nečaká žiadny ďalší skrytý poplatok.

„Koncepcia odlíšiť sa zvlášť kvalitným poradenstvom od iných bánk vyšla. Nestaviame na kvantitu, ale na kvalitu a profitujeme z vysokej úrovne nášho poradenstva,“ vysvetľuje Peter Malo. „Veľkej obľube sa tešia aj naše vkladové produkty. Vklady uložené v BKS Bank podliehajú rakúskej ochrane vkladov, pričom už teraz pozorujeme, že naši vkladatelia vedia oceniť vysokú bonitu Rakúska,“ dodáva vedúci BKS Bank Bratislava.

Slovensko je najmladším medzinárodným trhom koncernu BKS Bank, ktorý má sídlo v rakúskom meste Klagenfurt. BKS Bank má na Slovensku jednu pobočku v Bratislave, kde zamestnáva 19 pracovníkov.


Solídny rakúsky koncern

K 30.06.2013 zamestnávala BKS Bank AG so sídlom v Rakúsku 919 zamestnancov v 56 pobočkách v Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku a Slovensku a k polroku dosiahla bilančnú sumu € 6,70 mld. Ukazovatele, ako je miera vlastného kapitálu, ktorá dosiahla vynikajúcu hodnotu 15,53 % a miera základného kapitálu vo výške 13,14 %, predstavujú pre banku, a tým aj pre jej klientov, najvyššiu možnú istotu.