Úver na bývanie rýchlo a jednoducho, navyše s bonusom 80 eur

Úver na bývanie rýchlo a jednoducho, navyše s bonusom 80 eur

Pre ľudí, ktorí chcú bývať už túto jar vo svojom, financovať rekonštrukciu bytu či domu úverom na bývanie alebo hypotekárnym úverom pre mladých, pripravila banka možnosť ako sa dostať k peniazom rýchlo a jednoducho. V súčasnosti veľmi nízke sadzby si verní klienti môžu ešte znížiť, ak si nechávajú posielať príjem na účet v banke a úver si aj poistia. Pri 5-ročnej fixácii tak môžu získať úver na bývanie so sadzbou od 3,99 % ročne, čo je momentálne jedna z najnižších sadzieb trhu. „Rozhodli sme sa klientom aktuálne ponúknuť veľmi výhodnú úrokovú sadzbu pri dlhšej, 5-ročnej fixácii, čo im zabezpečí dlhodobejší pocit istoty, že sa im výška splátky nezmení,“ hovorí Ján Ondráš, vedúci oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne a dodáva: „Navyše, pre klientov máme novinku, o schválení úveru ich informujeme SMS správou. Ľudia tiež oceňujú aj možnosť splatiť časť úveru predčasne a bez poplatku, rovnako tak vítajú možnosť znižovať či zvyšovať si výšku splátky počas celej doby splácania úveru“.

Aké výhody klientovi prinesie 5-ročná fixácia:
môže lepšie plánovať výdavky svojej domácnosti, keďže sadzba sa 5 rokov nemení,
fixovať si splátku na dlhšie obdobie je ideálne v čase nízkych sadzieb, klient sa tak ochráni pred ich možným pohybom smerom hore v najbližších rokoch,
navyše, môže raz ročne predčasne splatiť 10 % zostatku úveru úplne bez poplatku.

Takmer každý druhý úver na bývanie od Slovenskej sporiteľne
Banka roka 2012 podľa týždenníka Trend vlani poskytla svojim klientom viac ako 1,1 miliardy eur na financovanie bývania, čo je vôbec najviac v jej histórii. Medziročne narástol objem novo poskytnutých úverov na bývanie približne o 16 %. V januári 2013 bol podľa štatistík NBS trhový podiel Slovenskej sporiteľne v segmente úvery na bývanie až 44 %, keď banka v januári poskytla takmer každý druhý úver určený na nákup nehnuteľnosti či rekonštrukciu bývania na Slovensku.

http://www.slsp.sk/

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 297 obchodných miestach a 18 firemných centrách na celom Slovensku.