Kategória: Sexualita

Antikoncepcia bez hormónov

Ženám vo vyspelých európskych krajinách v posledných rokoch stále viac záleží na zdravom životnom štýle, vyváženom stravovaní, používaní prírodných materiálov, ale aj na vyhýbaní sa umelým produktom, ktoré môžu ovplyvniť zdravie organizmu. Tento trend platí aj pre nový druh regulácie počatia prirodzenou formou v podobe špeciálneho minipočítača, ktorý už takmer štvrťstoročie poznajú ženy v Nemecku,