Zima stavbu nezastaví!

Zima stavbu nezastaví!

Zimné mesiace nemusia znamenať stopku pre stavbu rodinného domu. Nemusíte čakať na teplejšie počasie,  na trhu sú tehly, s ktorými je možné murovať aj v zime. Špeciálne vyvinuté brúsené tehly LeierPLAN umožňujú murovať až do teploty – 5º C.

Brúsené tehly LeierPLAN umožňujú murovať do teploty – 5º C a poskytujú jednoduché a rýchle riešenie realizácie hrubej stavby. Steny si vymurujete tak, že tehly LeierPLAN spájate tenkou vrstvou (stačí 1 mm) murovacej malty alebo penovým lepidlom LeierFIX. Výhodami tejto technológie je najmä úspora materiálu, kratší čas murovania bez vytvárania tepelných mostov a menej vlhkosti v stavbe (vďaka menšej spotrebe vody). Použiť tieto tehly môžete nielen na obvodové steny, ale aj na vnútorné nosné konštrukcie a priečkovkové tvarovky. A prečo práve tehla? Odborníci aj skúsenosti z praxe dokazujú, že práve masívny dom na báze tehly je tým pravým riešením nato, aby bola stavba kvalitná a vydržala dlhé roky v dobrom stave. Tehla je tradičný stavebný materiál, používaný už viac ako 6000 rokov, ktorý sa vyznačuje prírodným a ekologickým charakterom. Má vynikajúce tepelno a zvukoizolačné vlastnosti, dlhú životnosť a vypaľovaním si tehla udržiava pevnosť a stabilný rozmer. Je nehorľavá a odolná voči fyzikálnym aj chemickým vplyvom. Tehly umožňujú optimálnu difúziu vodných pár, čím sa predchádza vzniku plesní a zabezpečuje sa zdravé bývanie.

Viac na www.leier.sk.