Špecifické využitie váh v súčasnom podnikaní

Špecifické využitie váh v súčasnom podnikaní

O váhach a ich využití vieme toho veľa, ale pri súčasnom trende rýchleho vývoja sa vždy nájde novinka a aktualizácia, ktorá to všetko dokáže zmeniť. Aby vám neušiel žiadny dôležitý detail, predstavíme vám najaktuálnejšie novinky zo sveta váh.

Váha si prešla svojim vývojom a nie vždy to boli tak presné hodnoty, ktorými sa charakterizujú dnes. Váha plní stále svoj základný cieľ, zabezpečiť presné množstvo tovaru, ktoré je určené na ďalšie spracovanie. Dokonca aj ich veľkosť si prešla zmenou. Je to z toho dôvodu, že dnes sa rozširuje globalizácia a medzinárodný obchod, ktorý je charakteristický veľkým množstvom spracovaného tovaru s neodmysliteľnou nákladnou prepravou.

Najuniverzálnejší spôsob váženia plošinovou váhou
Aby bolo všetko jasné, presné a prehľadné, slúžia na takéto spracovanie objemu najčastejšie plošinové váhy. V celom obchode sa asi uplatnia najviac, pretože tu prebieha výmena veľkých tovarov. Majú význam najmä vo výrobných procesoch, pri expedíciách tovaru, v zberných surovinách alebo aj pri predaji potravín. Je to najuniverzálnejší spôsob váženia a typ váh.

Unikátny systém zisťovania hmotnosti automobilov
Aj to je možné. Váhy na váženie automobilov sú charakteristické svojou skladnosťou, ľahkou manipuláciou a ovládaním. Dôležité je splniť jednu základnú podmienku, metóda váženia automobilov si vyžaduje pevný a rovný povrch, čo je aj celkom logické. Vykonáva sa v dvoch základných verziách:
•    váženie automobilov po jednotlivých nápravách
•    váženie celého automobilu
V ponuke môžete využiť aj váhy s bezdrôtovou (wifi) komunikáciou, ktorá je pre svoju efektivitu asi najviac využívaná. Vážiť sa takto dajú a môžu:
•    kamióny
•    traktory
•    vlečky
•    vozidlá až do hmotnosti 50 ton na jednu nápravu.