V lete vás môže voda v byte vyjsť veľmi draho!

V lete vás môže voda v byte vyjsť veľmi draho!

•    Za deň môže pretiecť až 500 až 1500 litrov vody do kanála
•    Platíme za vodu, ktorú sme skutočne spotrebovali?
•    Dôvody, prečo vznikajú rozdiely medzi údajmi na bytových vodomeroch a vo vyúčtovacej faktúre
Ročné vyúčtovanie býva často jediným momentom v roku, kedy si vlastník bytu vďaka vysokým nákladom uvedomí poruchy v byte. Aj zdanlivo malý únik vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo toaletu môže mať za následok vysoké náklady.

Kontrole spotrebovanej vody by sme preto mali venovať pozornosť nielen počas celého roka, ale predovšetkým počas leta, kedy si väčšina domácností plánuje dlhšiu dovolenku. Voda môže unikať z batérii i toaliet, v horšom prípade môže dôjsť k poruchám na vodovodných rozvodoch.

Za deň môže pretiecť až 500 až 1500 litrov vody do kanála
Únik vody si užívateľ bytu mnohokrát všimne až v ročnom vyúčtovaní, čo v praxi môže znamenať navýšenie jeho nákladov na bývanie. V priebehu jedného dňa môže poškodeným splachovacím mechanizmom bezdôvodne pretiecť 500 až 1500 litrov vody, čo môže vyjsť majiteľa bytu desiatky až stovky eur!

Finančné straty pre studenú vodu. Pri teplej vode sa môžu náklady vyšplhať až na 4 násobok!

Platíme za vodu, ktorú sme skutočne spotrebovali?
„Bytové vodomery merajú spotrebu vody pre užívateľskú jednotku. Namerané údaje však nemusia zodpovedať údajom, ktoré sú uvedené vo vyúčtovacej faktúre. Dôvodov, prečo vznikajú tieto rozdiely je niekoľko,“ uvádza Jana Machková riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia, ktorá sa špecializuje na meranie a rozpočítanie nákladov za dodané teplo a vodu:

1.    Nepozorovaný únik vody,
2.    Rozdiel spotreby vody pri odhadoch spôsobený nemeranými odbermi,
3.    Kvalita vodomerov a vody,
4.    Malé odbery vody pod úrovňou minimálneho prietoku, ktorých hodnotu nie sú bytové vodomery schopné zaznamenať,
5.    Nesprávna montáž vodomerov,
6.    Úmyselné ovplyvňovanie vodomerov majiteľmi bytov,
7.    Pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia cez nekvalitné batérie.
8.    Časový posun odčítania stavu vodomerov dodávateľa a v bytoch môže spôsobiť navýšenie tzv. rozdielového koeficientu.

Informácie o spotrebe a stave meračov
Ak chcú správcovia a užívatelia bytov mať väčšiu kontrolu nad spotrebou vody a správnym fungovaním vodomerov aj meračov alebo pomerových rozdeľovačov tepla, mali by staviť na najnovšiu rádiovú technológiu. Meracie prístroje tohto typu komunikujú cez rádiovú sieť a informácie o denných spotrebách a prístrojoch sa zobrazujú na internetovom portáli a elektronicky sa prenášajú do programu rozúčtovania. Častejší prístup k údajom o spotrebe pomáha správcom a vlastníkom bytov včas odhaliť nežiaduce stavy, ako sú únik vody, porucha na merači, manipulácia s meračom či spätný prietok, a rýchlejšie ich napraviť.

„Správcovia a spoločenstvá vlastníkov bytov uprednostňujú prístroje novej generácie, ktoré umožňujú rádiový odpočet vody a tepla bez vstupu do bytov. U pomerových rozdeľovačov tepla je ich podiel na celkovom objeme predaných prístrojov prakticky 100 %, u vodomerov 75 %. Rádiový odpočet je presnejší, chráni súkromie užívateľov bytov a eliminuje chyby pri odpočtoch,“ uvádza Jana Machková, riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia.

Obrázok 1: Vplyv rádiového či manuálneho odpočtu na výšku celkovej spotreby teplej vody v bytovom dome.

Rady a tipy ako ušetriť domáci rozpočet:
1.    Sledujte svoje spotreby energií a vody častejšie. Získate prehľad o vašej spotrebe a môžete sa rozhodnúť pre lepšie hospodárenie s energiami.
2.    Monitoring spotreby včas odhalí nežiadúce stavy a ušetrí vaše peniaze.
3.    Ak spozorujete únik vody, stav neodkladne riešte. Pokiaľ máte podozrenie na únik vody v spoločných priestoroch vyzvite správcu k náprave, náklady spojené s havarijným stavom sa rozpočítavajú medzi všetkých vlastníkov.
4.    Požiadajte správcu o inštaláciu rádiových meračov, ktoré umožňujú online monitoring spotrieb pre správcu. Okrem spoľahlivého odpočtu zo všetkých bytov k rovnakému dátumu, získa správca prehľad o spotrebe a fungovaní meračov v celom objekte.
5.    Nepoužívajte nekvalitné vodovodné batérie, môžu spôsobovať pretláčanie studenej vody do potrubia teplej vody, a tým navyšovať náklady.