PARTNERS GROUP SK SPÚŠŤA BIOMETRICKÉ PODPISOVANIE ZMLÚV AKO PRVÁ SPOLOČNOSŤ V OBLASTI FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

PARTNERS GROUP SK SPÚŠŤA BIOMETRICKÉ PODPISOVANIE ZMLÚV AKO PRVÁ SPOLOČNOSŤ V OBLASTI FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

„Inovácie služieb pri poskytovaní finančného sprostredkovania sú jeden z mnohých cieľov, ktoré sme si v PARTNERS GROUP SK stanovili. Spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste a zavedením elektronického podpisu pri uzatváraní zmlúv sa komfort našich služieb pre klientov výrazne zvyšuje,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK.

Zavedenie biometrického (vlastnoručného digitálneho) podpisu významne urýchli obeh dokumentov, čím skráti celý proces spracovania zmluvy od jej vzniku až po evidenciu v systémoch jednotlivých spoločností. Elektronicky uzatvorená zmluva sa po podpísaní zo strany klienta a po jej kontrole okamžite dátovo prenáša do spoločnosti a jej celkové spracovanie sa zrealizuje v priemere o 7 dní rýchlejšie, ako je tomu pri papierových zmluvách. „Všetky elektronicky vytvorené a podpísané dokumenty sú uložené v internom systéme spoločnosti v úložisku eDokumenty, kópiu uzatvorenej zmluvy dostáva klient do svojej e-mailovej schránky a, samozrejme, finančný partner, ktorý poskytuje finančnú službu, či už poistenie, alebo investičný produkt. Klient má vždy na výber, či uzavrie zmluvu v elektronickej forme s biometrickým podpisom, alebo v klasickej, papierovej podobe. To znamená formou vytlačenia zmluvy s realizáciou podpisu bežným spôsobom,“ opisuje Marcel Komanický, operačný a finančný riaditeľ PARTNERS GROUP SK.

Elektronické spracovanie zmlúv so sebou prináša hneď niekoľko výhod. Okrem úspory nákladov spojených s tlačou a doručovaním dokumentov predstavuje aj oveľa menšiu záťaž na administratívu a hlavne časovú úsporu. Dáta do zmluvy sa dopĺňajú z interných systémov, odpadá tak povinnosť zmluvy neskôr prepisovať, resp. skenovaním spracovávať z papierového originálu. Týmto postupom sa znižuje časová náročnosť aj chybovosť v podobe preklepov v zmluvách.

Biometrický podpis je alternatívou k ručnému podpisu. Táto forma podpisovania zvyšuje bezpečnosť pre klienta aj pre finančnú inštitúciu, pretože sa pri nej zohľadňujú špecifické znaky, ako je štýl písma, hrúbka, smer, sklon a rýchlosť písma, či tlak na podpisovací displej.

„Zavedenie biometrického podpisu predstavuje významný krok nielen z pohľadu modernizácie služieb našej spoločnosti, ale aj z pohľadu našich sprostredkovateľov. Nový systém podpisovania a uzatvárania zmlúv s vybranými finančnými partnermi im zjednoduší prácu, odbremení ich od administratívnej časti práce a umožní im sústrediť sa na to najdôležitejšie a tým je komunikácia s klientom vrátane sprostredkovania kvalitných služieb,“ hovorí Juraj Juras. Zároveň oceňuje prínos interných zamestnancov z oddelenia IT v spoločnosti PARTNERS GROUP SK a spoločnosti Softec, ktorá na tomto projekte pre PARTNERS GROUP SK spolupracovala.

„Pre Softec sú riešenia, ktoré integrujú vlastnoručný digitálny podpis s biznis procesmi spoločnosti, v súčasnosti jednou z dlhodobých priorít. Na jednej strane je síce na Slovensku legislatívne podporovaný, realita je však zatiaľ taká, že sa nevyužíva, ako by mohol,“
dodáva Peter Morávek, riaditeľ divízie poisťovacích systémov firmy Softec.