Slováci majú medzery vo vedomostiach o antibiotikách

Slováci majú medzery vo vedomostiach o antibiotikách

Dve tretiny Slovákov si nesprávne myslia, že antibiotiká sú účinné aj proti vírusom, a 56 % tvrdí, že antibiotiká sú účinné vo väčšine prípadov zápalov hrdla. Vyplýva to z online prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra B-inside . V skutočnosti sú antibiotiká organické látky, ktoré účinkujú na bunky baktérií tak, že ich hubia, prípadne zastavujú ich rast a rozmnožovanie, no účinkujú len na baktérie, na vírusy účinok nemajú. Keďže viac než 85 % prípadov zápalov hrdla je vírusového pôvodu , podľa výsledkov prieskumu by vyše polovica Slovákov užívala antibiotiká zbytočne.


Zdroj: B-inside s.r.o. (2014), n=300

Tendenciu tvrdiť, že antibiotiká pomôžu pri väčšine bolestí hrdla, majú najčastejšie Slováci, ktorých bolesť hrdla trápi aj viac ako päťkrát ročne. Nadpolovičná väčšina opýtaných sa navyše neopýta lekára, či sú predpísané antibiotiká naozaj potrebné. Paradoxne takmer všetci opýtaní Slováci vedia, že zbytočné užívanie antibiotík vedie k rezistencii. Vyjadrilo sa tak 94 % respondentov. Odporúča sa však informovať sa, či je užívanie antibiotík v prípade daného ochorenia naozaj potrebné.


Zdroj: B-inside s.r.o. (2014), n=300

Najčastejšou formou liečby bolesti hrdla sú pastilky, tie volí 60 % Slovákov. Väčšina opýtaných sa snaží uľaviť si od ťažkostí viacerými spôsobmi, zvyčajne si volia viac ako dve možnosti. Približne 16 % respondentov si ako možnosť volí aj antibiotiká.
Viac ako jedenkrát ročne trpí bolesťou či zápalom hrdla až 85 % Slovákov. Každý druhý má tieto zdravotné problémy viac ako trikrát ročne. Priemerne bolí Slovákov hrdlo 3,3-krát ročne. Ako najčastejšieho pôvodcu zápalov a bolesti hrdla označujú Slováci vírusy, odpovedalo tak 58 % z opýtaných. Štvrtina Slovákov nesprávne verí, že bolesť hrdla zapríčiňujú baktérie, i keď dostupné údaje z odbornej literatúry ukázali, že vírusy zapríčiňujú viac než 85 % prípadov bolestí hrdla2.


Zdroj: B-inside s.r.o. (2014), n=300